Up O reviji Vsebina Kontaktne osebe Predloga Navodila Naročanje

Vsebina   

išči po strani www.rmz-mg.com
za iskanje ne uporabljajte šumnikov !


Izberite letnik: 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50


Letnik 62, Št. 4 (December 2015)

Avtor/-ji
Naslov
Strani
Članek
Maja Vončina, Haris Salihagić Hrenko, Jožef Medved Interakcija med Al 99,5 in nerjavnim jeklom pri povišani temperaturi in tlaku

213–224

Saka Balogun, Ayansina Ayangbenro, Sarafadeen Kareem, Samuel Sojinu Razgradnja bitumna z mikroorganizmom Burkholderia cepacia KT803965, izoliranim iz tropskih tal, prepojenih s težko nafto

225–236

Jakob Likar, Jože Žarn, Eivind Grøv, Tina Marolt Čebašek, Andrej Likar Začasno skladiščenje CO2 v velikih podzemnih kavernah

237–254

Andrej Kos, Jože Kortnik Določanje kompaktnosti blokov naravnega kamna z ultrazvokom

255–264

Sattarov Laziz Khalmuradovich, Atakulova Dilbar Dusmurotova Filtracija prahu iz industrijskih plinov z uporabo bazaltnega filtra

265–270

Łukasz Gawor, Iwona Jonczy Možnost recikliranja metalurške žlindre in premogovniške jalovine ter rekultivacije odvalov v Zgornješlezijski premogovni kadunji (južna Poljska)

271–276

Krystian Probierz, Marek Marcisz Kakovost premoga in zgradba plasti 510 (namurij B) v Zgornješlezijski premogovni kadunji (Poljska)

277–285

   

Celotna revija

Izberite letnik: 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]


Letnik 62, Št. 3 (November 2015)

Avtor/-ji
Naslov
Strani
Članek
Tomislav Malvić, Josipa Velić Stohastično dopolnjena metodologija računanja verjetnosti uspeha (POS) v ogljikovodičnih sistemih

149–155

Mustapha T. Jimoh,, Anthony T. Bolarinwa, Oluwanifemi O. Ashaye Značilnosti sestave migmatitnega gnajsa pri Awu v jugozahodni Nigeriji

157–166

Janja Vrzel, Nives Ogrinc, Goran Vižintin Priprava podatkov za modeliranje podzemne vode – vodonosni sistem Ljubljansko polje

167–173

Jakob Likar, Andrej Likar, Jože Žarn, Tina Marolt Čebašek Analiza gradnje plitvih predorov v nabrekalnih hribinah

175–191

Olugbenga Okunlola, Hafsat Muritala Geološka lega, značilnosti sestave in gospodarska ocena nahajališč marmorja v okolici Alaguntana v jugozahodni Nigeriji

193–204

   

Celotna revija

Izberite letnik: 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

Letnik 62, Št. 2 (Avgust 2015)

Avtor/-ji
Naslov
Strani
Članek
Anton Smolej, Boštjan Markoli, Aleš Nagode, Damjan Klobčar Influence of minor scandium and zirconium additions on the microstructure of Al and Al-5Mg alloy

73–80

Anthony T. Bolarinwa, Morenike A. Adeleye Petrogenesis and functional applications of talcose rocks in Wonu-Apomu and Ilesa areas, southwestern Nigeria

81–93

Eva Koren, Goran Vižintin Idrisi as a tool for slope stability analysis

95–104

Matthew E. Nton, Mosopefoluwa D. Ayeni Pore pressure detection and risk assessment of obl oil field, offshore Niger delta, Nigeria

105–116

Anthony T. Bolarinwa, Sulyman Ibrahim Evaluation of groundwater occurrences in the precambrian basement complex of Ilorin metropolis, southwestern Nigeria

117–131

Soyib Abdurakhmanovich Abdurakhmanov, Rashidova Ra'no, Mamatkarimova Barno Khabibullayevna,
Sattarov Laziz Khalmuradovich
About basalt production and ways to improve basalt product quality

133–139

   

Celotna revija

Izberite letnik: 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

Letnik 62, Št. 1 (April 2015)

Avtor/-ji
Naslov
Strani
Članek
Vanya Gandova Raziskava termodinamičnih lastnosti tekoče faze Co-Sn-Zn z različnimi geometričnimi modeli in CALPAD-metodo

3–8

Klemen Sinkovic, Iztok Perus Ocena krivulj ranljivosti AB-stebrov s CAE-metodo

9–19

Tjaša Kanduč, Fausto Grassa, Jerneja Lazar, Simon Zavšek Geokemijska in izotopska karakterizacija premogovnih plinov iz aktivnih odkopov rudarskih območij Preloge in Pesje (Velenjski bazen)

21–35

Tomislav Malvić, Karolina Novak, Kristina Novak Zelenika Indikatorsko krigiranje poroznosti zgornjemiocenskih peščenjakov v Posavski kadunji v severni Hrvaški

37–45

Vid Krušič, Martin Fabjan Oblikovanje lastnosti izdelka z ustreznim načrtovanjem procesa hladnega kovanja

47–54

Yemisi. C. Ajisafe Petrofizikalna ocena rezervoarjev na raziskovalnem območju 'y' v delti Nigra

55–63

   

Celotna revija

Izberite letnik: 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

Letnik 61, Št. 4 (December 2014)

Avtor/-ji
Naslov
Strani
Članek
Tatjana Večko Pirtovšek, Iztok Peruš, Goran Kugler, Peter Fajfar, Milan Terčelj Možnosti nadaljnjega izboljšanja vroče preoblikovalnosti ledeburitnih orodnih jekel

213–220

Oluwatoyin O. Akinola, Olugbenga A. Okunlola Značilnosti sestave in petrogeneze metasedimentov z območja Ijero-Ekiti v jugozahodni Nigeriji

221–230

M. A. Oladunjoye, A. Akinmosin, U. K. Ekugum Porazdelitev radioaktivnih prvin v nekaterih kamninah jugozahodne Nigerije

231–240

Dragan Kaludjerović, Goran Vižintin MODFLOW USG – naslednji korak v matematičnem modeliranju podzemne vode

241–247

Marica Prijanovič Tonkovič, Matjaž Humar, Gregor Bizjak Vpliv varilnega praška in varilne žice na mikrostrukturo ter lastnosti zvarnega spoja

249–255

Michael Adeyinka Oladunjoye, Isaac Oluwatosin Babatunde, Adebisi O. Oshoko Kombinirane geofizikalne in geotehniške raziskave predlagane lokacije za pregrado v jugozahodni Nigeriji

257–267

   

Celotna revija

Izberite letnik: 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

 

Letnik 61, Št. 2-3 (November 2014)

Avtor/-ji
Naslov
Strani
Članek
Mihael Brenčič Predgovor

76

Nina Zupančič Ob 90-letnici prof. dr. Valerije Osterc

77

Bojana Dolinar Merilni nadzor lebdečih plavin v reki Dravi

79–86

Sonja Lojen, Matej Dolenec, Neven Cukrov Uporaba lehnjakov v paleotermometriji: primer iz Nacionalnega parka Krka, Hrvaška

87–96

Duška Rokavec Vrednotenje slovenskih glinišč glede na njihovo perspektivnost

97–103

Vasja Mikuž Akademik prof. dr. Mario Pleničar – devetdesetletnik

105–106

Luka Gale, Dragomir Skaberne Sestava in pomen zgornje triasnih (zgornje ladinijskih – spodnje karnijskih) breč v stratigrafiji Zunanjih Dinaridov

107–123

Vasja Mikuž, Aleš Šoster Ostanka hipuritov z Nanosa

125–128

Vasja Mikuž, Aleksander Horvat Kredna rudistna školjka iz Rogoznice v Dalmaciji na Hrvaškem

129–134

Irena Debeljak Osemdeset let življenja in dela profesorice dr. Vide Pohar

135–136

Simona Petru Sledi uporabe na kamenih orodjih iz najdišča Pupićina peć

137-140

Borut Toškan, Janez Dirjec, Alma Bavdek Izgubljeni v času? Živalski ostanki z Anellijevih izkopavanj v Betalovem spodmolu pri Postojni

141–155

Ivan Turk Prispevek Divjih bab I k poznanju paleolitika in z njim povezanega znanja

157–164

Boštjan Rožič Ob 70-letnici prof. dr. Jerneja Pavšiča

165–166

Katarina Pavla Anko Nekaj spodnjejurskih brahiopodnih favn iz Slovenije

167–175

Ines Galović Paleoekološke spremembe v sarmatiju, temelječe na apnenčastih nanofosilih severne Hrvaške, centralna Paratetida

179–182

Matija Križnar Ostanki zob piknodontnih rib (Actinopterygii, Pycnodontidae) iz krednih plasti Mrzleka pri Solkanu (Slovenija)

183–189

Boštjan Rožič, Federico Venturi, Andrej Šmuc Amoniti s Koble (Julijske Alpe, SZ Slovenija) in njihov pomen pri natančnem datiranju pliensbachijskega tektonsko-sedimentarnega dogodka

191–201

   

Celotna revija

Izberite letnik: 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

Letnik 61, Št. 1 (September 2014)

Avtor/-ji
Naslov
Strani
Članek
Lidija Gomidželović, Jožef Medved, Tamara Holjevac Grgurić, Mirko Gojić, Dragana Živković Termodinamična analiza sistema Al-Cu-Mn z uporabo modela RKM

3–9

Milan Terčelj, Matevž Fazarinc, Primož Mrvar, Borut Žužek, Peter Fajfar Modeliranje degradacije površine valjev za vroče valjanje

11–17

Omotayo Ayeni Ocena težkih kovin v odpadnih vodah industrijske cone v Ibadanu v Nigeriji

19–24

Jakob Likar, Eivind Grøv, Tina Marolt Osnovni parametri majhnih podzemnih nukleark

25–38

Mario Mazurek, Peter Grilc, Jakob Likar Analiza ocene tveganja in pravni okvirji gradnje podzemnih objektov

39–48

Kamaldeen Omosanya, Akinwale Akinmosin, Jonathan Balogun Prikaz sekvenčnih stratigrafskih površin, pridobljenih z geoelektričnim sondiranjem in profiliranjem

49–63

Primož Mrvar, Jurij Smole In memorium - Jakob Mostar

65

   

Celotna revija

Izberite letnik: 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

 

Letnik 60, Št. 4 (December 2013)

Avtor/-ji
Naslov
Strani
Članek
Matjaž Knap, Alojz Rozman, Jakob Lamut Vpliv procesnih parametrov na vsebnost vodika v jekleni talini

233–238

Matej Steinacher, Primož Mrvar, Franc Zupanič Mejna območja v kompozitih z magnezijevo osnovo

239–247

Tomaž Lazar, Nataša Nemeček Interdisciplinarne raziskave muzejskih predmetov: praktične izkušnje z različnimi analitskimi metodami

249–261

Iwona Jonczy Raznolika kemična sestava jeklarskih žlinder

263–270

Ayodeji Jayeoba, Michael Adeyinka Oladunjoye Hidrološko-geofizikalna opredelitev potenciala podtalnice v ozemlju trdnih kamnin v jugozahodni Nigeriji

271–285

Ibrahim Adewuyi Oyediran, Jennifer Okosun Poskus izboljšave geotehničnih lastnosti nekaterih lateritnih tal za ceste z dodajanjem apna

287–296

   

Celotna revija

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

Letnik 60, Št. 3 (December 2013)

Avtor/-ji
Naslov
Strani
Članek
Damjan Klobčar, Aleš Nagode, Anton Smolej, Janez Tušek Varjenje s trenjem in mešanjem aluminijeve zlitine AlSi12

183–189

Iztok Naglič, Kristina Žužek Rozman, Paul McGuiness, Luka Kelhar, Spomenka Kobe, Boštjan Markoli Izdelava porozne zlitine Ni-Mn-Ga

191–196

Tomislav Popit, Timotej Verbovšek Analiza hrapavosti površja fosilnega plazu Sveta Magdalena na območju Rebrnic

197–204

Azubuike Ekwere, Solomon Ekwere, Vladimir Obim Geokemija težkih kovin v rečnem mulju delov Vzhodne kadunje Nigrove delte v jugovzhodni Nigeriji

205–210

Vendel Józsa Profiliranje in analiza prekonsolidacijskega količnika in trdnostnih parametrov v kiscellijski glini za postaje proge 4 metroja v Budimpešti na Madžarskem

211–217

Olubunmi Owoyemi, Olufemi Bamigboye Problematika ugotavljanja sedanjih obremenitev okolja v Nigeriji

219–224

   

Celotna revija

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

Letnik 60, Št. 2 (November 2013)

Avtor/-ji
Naslov
Strani
Članek

Evgen Dervarič, Aleš Berger, Franc Blaznek, Željko Vukelič

Analiza stanja in ocena investicijskih izhodišč za odpiranje del in pridobivanje premoga v rudniku Brnica

99–110

Andrej Kos, Jože Kortnik

Merilni nadzor stabilnosti visokih varnostnih stebrov v kamnolomu Lipica II. – palični merilniki deformacij EL

111–120

Andrej Kos, Gregor Novaković, Luka Uršič, Milivoj Vulić

Nove metode za sodobne tehnologije ocenjevanja prostorskih parametrov podzemnih objektov

121–130

Gregor Uranjek, Simon Zavšek, Ivan Pohorec, Ludvik Golob

Emisije vonjav pri tehnoloških postopkih pridobivanja premoga v Premogovniku Velenje

131–142

Jože Kortnik, Jože Leskovar

Ravnanje z mešanimi komunalnimi odpadki v Zbirnem centru Spodnji Stari Grad, Krško

143–152

Evgen Dervarič

Analiza globalnih projekcij za oskrbo s primarnimi energijskimi viri – pomen in vloga premoga v svetu in v Sloveniji

153–160

Bojan Lajlar, Janez Mayer, Božo Špegel, Marijan Lenart

Odpiranje, razvoj in izkoriščanje premoga v nahajališču lignita Mariovo – Makedonija z jamsko tehnologijo

161–166

Ivan Pohorec, Janez Mayer, Boris Sotler, Simon Lednik

Vpeljava novega jeklenega ločnega podporja pri gradnji prog v Premogovniku Velenje

167–174

   

Celotna revija

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

 

Letnik 60, Št. 1 (Julij 2013)

Avtor/-ji
Naslov
Strani
Članek

Tomaž Pepelnjak, Sanja Smoljanič

Vpliv hitrosti deformacije na preoblikovalnost pločevine v hladnem stanju

3–8

Miha Kovačič, Sandra Senčič, Uroš Župerl

Modeliranje emisij PM10 ob železarni z genetskim programiranjem in nevronskimi mrežami

9–16

Olugbenga Ademola Boboye

Palinostratigrafske in paleoekološke študije krednih skladov iz kadunje Bornu v severovzhodni Nigeriji

17–30

A. Akinmosin, A. O. Adelaja

Analiza teksture in nasičenosti z bitumnom v nahajališčih naftnega peska v jugozahodni Nigeriji

31–38

M. I. Oden, E. E. Igonor, E. E. Ukwang

Geokemična preiskava panafriških pegmatitov iz delov Obanskega masiva v jugovzhodni Nigeriji

39–46

Matthew E. Nton, Shereef A. Bankole

Sedimentološke značilnosti, izvor in potencial ogljikovodikov postsantonijskih sedimentov v kadunji Anambra v jugovzhodni Nigeriji

47–66

Darko Milanković, Branislav Milanović, Boris Agarski, Milana Ilić, Branislava Crnobrnja, Aleš Nagode, Borut Kosec, Igor Budak

Ocena trajnostnega cikla intermodulne jeklene gradbene enote

67–72

Abel O. Talabi

Mineraloške in kemične značilnosti glavnih kamnin podlage v državi Ekiti v JZ Nigeriji

73–86

Matjaž Knap

Študenta Oddelka za materiale in metalurgijo sta postala svetovna prvaka v virtualni izdelavi jekla

87–90

   

Celotna revija

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

Letnik 59, Št. 4 (December 2012)

Avtor/-ji
Naslov
Strani
Članek
Kugler, G., Terčelj, M., Peruš, I., Turk, R.

Določitev odvisnosti napetost – deformacija z nateznimi preizkusi v vročem in na osnovi končnih oblik nateznih palic

331–345

Akinola, O.O., Talabi, A. O..

Petrokemijske značilnosti in geotehnične lastnosti kristaliničnih kamnin v arhajsko-proterozojskem kompleksu Ijero-Ekiti v jugozahodni Nigeriji

347–362

Sunmonu, L. A., Adagunodo, T. A., Olafisoye, E. R., Oladejo, O. P.

Ocena potenciala podtalnice na industrijskem območju Ogbomoso v jugozahodni Nigeriji

363–390

Shemetov, P. A., Bibik, I. P.

Fizikalnotehniška utemeljitev parametrov miniranja v globokih površinskih kopih

391–411

Adewale, A., Olawale, O. O., Martins, O. M.

Geofizikalne in sedimentološke preiskave za opredelitev rezervoarnih lastnosti nekaterih nahajališč naftnega peska v jugozahodni Nigeriji

413–427

Kos, A., Dervarič, E.

Izbira tehnološkega procesa in opreme za pridobivanje naravnega kamna v kamnolomu Lipica

429–441

Lajovic, A.

Železniška livarna v Šiški

443–467

Medved, J., Rosina, A., Vončina, M. Društvo alumnov diplomantov Oddelka za materiale in metalurgijo

469–470

   

Celotna revija

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]


Letnik 59, Št. 2/3 (November 2012)

Avtor/-ji
Naslov
Strani
Članek
Brenčič, M. Predgovor

99–100

805 KB
Dobnikar, M. Osemdeset let življenja in dela Dragice Strmole

101–102

787 KB
Dobnikar, M. Uporaba metode faznega kontrasta za določanje azbestnih vlaken

103–108

887 KB
Mikuž, V., Pavšič, J. Osemdeset let življenja in dela profesorja geologije dr. Rajka Pavlovca

109–112

790 KB
Mikuž, V., Pavšič, J. Ostanki peresastih koral iz eocenskih plasti pri Gračišću blizu Pazina v Istri

113–122

1.3 MB
Zupančič, N. Osemdeset let življenja in dela zaslužnega profesorja geologije dr. Simona Pirca

123–124

789 KB
Andjelov, M. Regionalna porazdelitev geokemičnih prvin v tleh Slovenije

125–140

1.3 MB
Gosar, M., Teršič, T. Živo srebro v tleh na širšem vplivnem območju rudnika v Idriji, Slovenija

141–158

0.9 MB
Šajn, R., Alijagić, J.

Vključenost GeoZS v geokemične raziskave v nekdanji Jugoslaviji

159–180

0.9 MB
Šolar, S., Shields, D., Zelič, U. Trajnostno gospodarjenje z mineralnimi surovinami za gradbeništvo – izkušnje, pridobljene v jugovzhodni Evropi

181–200

926 MB
Uhan, J. Podatkovno vodeno modeliranje ranljivosti podzemne vode na nitratno onesnaženje v Sloveniji

201–212

1.1 MB
Urbanc, J., Cerar, S., Stražar, A. Hidrokemijske značilnosti podzemne vode vodonosnika Kamniškobistriškega polja

213–228

1.4 MB
Zupančič, N. Vpliv vrste vegatacije na vsebnost težkih kovin v tleh

229–244

0.9 MB
Vrabec, M. Sedemdeset let življenja in dela profesorja geologije dr. Jožeta Čarja

245–246

816 MB
Bavec, M., Car, M., Stopar, R., Jamšek, P., Gosar, A. Geofizikalni dokazi za recentno aktivnost Idrijskega preloma v dolini Kanomlje

247–256

1.1 MB
Šebela, S. Značilnosti Predjamskega preloma pri Postojni, JZ Slovenija

257–266

1.0 MB
Šmuc, A. Srednje- do zgornjejursko zaporedje na Kobariškem Stolu (SZ Slovenija)

267–284

1.7 MB
Vrabec, M. Znaki kvartarne tektonske aktivnosti v coni Idrijskega preloma pri Učji

285–298

1.7 MB
Jamšek Rupnik, P., Benedetti, L., Bavec, M., Vrabec, M. Geomorphic indicators of Quaternary activity of the Sava fault between Golnik and Preddvor

299–314

1.3 MB
   

Celotna revija

10.2 MB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

 

Letnik 59, Št. 1 (Julij 2012)

Avtor/-ji
Naslov
Strani
Članek
Kovačič, M., Šarler, B. Načrtovanje polnjenja šarž z uporabo rojev delcev

1–18

1.0 MB
Sharma, A., Gupta, S. K., Srikanth, M. Študija procesnih parametrov v zlitini Al-7,0 % Si-0,45 % Mg, uliti s tehniko aktivacije taline z deformacijo

19–26

1.6 MB
Adamović, D., Mandić, V., Terčelj, M., Stefanović, M., Živković, M.

Preiskava procesa stanjševalnega vleka v odvisnosti od uporabljenih materialov za orodja in prevleke

27–40

1.3 MB
Medved, J., Godicelj, T., Kores, S., Mrvar, P., Vončina, M. Doprinos vpliva deleža Mn na lastnosti tlačnih doz

41–54

1.0 MB
Kurbanov, A. A. Strukturne raziskave Uzbekistanskih bazaltov

55–70

1.0 MB
Kalman, E. In-situ določanje mirnega zemeljskega tlaka v prekonsolidirani glini

71–83

1.1 MB
   

Celotna revija

5.3 MB

Izberite letnik: 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

Letnik 58, Št. 4 (December 2011)

Avtor/-ji
Naslov
Strani
Članek
Štrekelj, N., Naglič, I., Karpe, B., Markoli, B. Vpliv ohlajevalne hitrosti na konstitucijo Al-Mn-Be-Cu

357–366

1.0 MB
Krušič, U., Terčelj, M., Kugler, G., Peruš, I. Razvoj inteligentnega, na znanje oprtega računalniškega okolja za kontrolo procesnih parametrov in nekovinskih vključkov v jeklih

367–382

1.6 MB
Fajfar, P., Bradaškja, B., Pirnar, B., Fazarinc, M. Vroča preoblikovalnost nerjavnega jekla AISI 904L ter izračun procesnih map

383–392

1.3 MB
Verbovšek, T. Primerjava ocenitev parametrov pod mejo določljivosti pri geokemičnih analizah z metodo nadomeščanja

393–404

1.0 MB
Ephraim, B. E. Presoja sestave in njenega vpliva na kakovost metakarbonatne kamnine iz nahajališča v jugovzhodni Nigeriji

405–420

1.0 MB
Ekwere, A. S., Edet, A., Ukpong, A. J. Hidrokemične razmere v priobalni vodi morskega zaliva ob izlivu reke Calabar v jugovzhodni Nigeriji

421–436

1.1 MB
Dervarič, E., Vukelić, Ž., Medved, M. Modernizacija tehnoloških procesov in opreme pri gradnji jamskih prog v Premogovniku Velenje

437–450

1.0 MB
   

Celotna revija

3.3 MB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

Letnik 58, Št. 3 (September 2011)

Avtor/-ji
Naslov
Strani
Članek
Gojić, M., Lazić, L., Kožuh, S., Kosec, L. Vpliv napak na natezno trdnost kontinuirno ulitih jeklenih proizvodov

241-252

1.4 MB
Chen, J. Analiza kvazikemičnega modela ternarne raztopine: O štetju parov

253-258

1.0 MB
Lamut, M. Strategija analize heterogenih struktur z metodo končnih elementov

259-272

1.6 MB
Kanduč, T., Žula, J., Zavšek, S. Spremljanje sestave premogovega plina in izor plinov z napredovanjem čela delovišč na pridobivalnih (rudarskih) območjih jam Preloge in Pesje, Velenjski bazen

273-288

2.0 MB
Purandara, B. K., Venkatesh, B., Choubey, V. K. Sedimentni transport in sedimentacija v priobalnem ekosistemu - zgled študije

289-302

1.4 MB
Talabi, A. O., Tijani, M. N. Povezava daljinskega ugotavljanja in GIS za oceno potenciala podtalnice v kristalinični podlagi območja Ekiti v jugozahodni Nigeriji

303-328

2.4 MB
Steinacher, M., Dragojević, V., Smolej, A. Vpliv toplotne obdelave in postopka iztiskanja na mehanske in mikrostrukturne lastnosti zlitine AISi1MgMn

329-338

1.1 MB
Kosec, B., Rimac, M. Petdeset let delovanja Metalurškega instituta “Kemal Kapetanović” v Zenici

339-342

898 KB
   

Celotna revija

7.1 MB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

Letnik 58, Št. 2 (Junij 2011)

Avtor/-ji
Naslov
Strani
Članek
Zeljko, S., Glavaš, Z., Terzić, K., Unkić, F. Mikrostrukturna stabilnost sive litine z lamelnim grafitom v tankih stenah za emajliranje

101-112

955 KB
Večko Pirtovšek, T., Fazarinc, M., Kugler, G., Mrvar, P., Terčelj, M. Vpliv ohlajevalnih hitrosti na mikrostrukturo in vročo preoblikovalnost orodnega jekla BRCMO2

113-120

528 KB
Gigović-Gekić, A., Oruč, M., Nagode, A., Avdušinović, H. Vpliv toplotne obdelave in temperature preizkušanja na vrsto preloma jekla Nitronic 60

121-128

642 KB
Sati, A., Sood, A., Sharma, S., Bisht, S.,  Kumar, V. Bakterijski indikatorji fekalnega onesnaženja in fiziološko-kemijska ocena pritokov reke Ganges v Garhwalski Himalaji v Indiji

129-142

1.2 MB
Osinowo, O. Olawale, Akanji, A. Olusoji, Akinmosin Adewale Povezane geofizikalne in geotehnične preiskave poškodovanega dela ceste na ozemlju metamorfne podlage v Jugozahodni Nigeriji

143-162

902 KB
Nton, M. E., Ogungbemi, T. S. Sekvenčna stratigrafija naftnega polja K v zahodnem delu delte reke Niger, Nigerija

163-180

1.3 MB
Oblak, T., Ščančar, J., Vahčič, M., Zuliani, T., Mladenovič, A., Milačič, R. Okoljski vplivi asfaltnih in cementnih kompozitov z dodatkom EOP-prahu

181-192

696 KB
Žula, J., Pezdič, J., Zavšek, S., Burič, E. Adsorptivnost velenjskega lignita: metodologija in oprema

193-216

0.9 MB
Čenčur Curk, B. Strokovni posvet Podnebni ekstremi in varna oskrba s pitno vodo

217-218

387 KB
   

Celotna revija

3.9 MB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

Letnik 58, Št. 1 (Marec 2011)

Avtor/-ji
Naslov
Strani
Članek
Zupanič, F., Bončina, T., Rozman, N., Markoli, B. Aluminijeve livne zlitine, utrjene s kvazikristali

1-14

1.2 MB
Antić, A., Kovačević, D., Zeljković, M., Kosec, B., Novak-Marcinčin, J. Vpliv stopnje obrabe na segmentacijo odrezka in vibracije rezalnega orodja

15-28

1.2 MB
Kovačič, M., Šarler, B. Optimiranje produktivnosti mehkega žarjenja

29-38

887 KB
Pečlin, P., Ribarič, S., Rozman, J. Celica za elektrokemijske in elektrofiziološke meritve na perifernih živcih

39-46

1.0 MB
Rogan Šmuc, N. Ocena onesnaženja s težkimi kovinami v tleh riževih polj iz Kočanskega polja (Republika Makedonija): 2. del

47-58

1.0 MB
Nagode, A., Godec, M., Kosec, G., Kosec, L. Preiskava karbidnih izločkov v modificiranem jeklu z 9 % Cr z uporabo različnih elektronskih spektroskopskih metod

59-70

1.5 MB
Likar, J., Huis, M., Likar, A. Rekonstrukcija dveh cestnih predorov

71-84

2.5 MB
   

Celotna revija

5.7 MB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

Letnik 57, Št. 4 (December 2010)

Avtor/-ji
Naslov
Strani
Članek
Gandova, V., Romanowska, J., Vassilev, G. Primerjava med termodinamskim ovrednotenjem taline Sn–Ni–Zn z metodo CALPHAD in geometrijskimi modeli

441-452

568 KB
Lavtar, L., Terčelj, M., Fazarinc, M., Kugler, G. Glavne poškodbe na zgornjem orodju za vroče kovanje v industriji

453-464

740 KB
Krušič, V.. Izboljšanje natančnosti izdelka in vzdržljivosti orodja pri preciznem preoblikovanju v hladem z ustreznim prednapetjem matrice

465-474

668 KB
Rotimi, O. J. Sekvenčnostratigrafske raziskave »Področja Ninging« delte Nigra v kronostratigrafskem okviru

475-500

591 KB
Vaupotič, J., Gregorič, A., Kozak, K., Mazur, J., Kochowska, E., Grządziel, D. Radonski potencial odlagališča elektrofiltrskega pepela kot merilo za njegovo uporabo kot gradbeno zemljišče

501-510

630 KB
Rogan Šmuc, N. Ocena onesnaženja s težkimi kovinami v tleh riževih polj iz Kočanskega polja (Republika Makedonija): 1. del

511-524

1.0 MB
Olugbenga A. Okunlola, Oluwatoyin O. Akinola Petrološko-kemične značilnosti predkambrijskih pegmatitov z redkimi kovinami območja Oke-Asa, jugozahodna Nigerija: vpliv na Ta-Nb mineralizacijo

525-538

1.3 MB
Kramar, S., Mirtič, B. Dokumentiranje oblik propadanja naravnega kamna na objektih kulturne dediščine

539-562

533KB
   

Celotna revija

6.5 MB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

 

Letnik 57, Št. 3 (September 2010)

Avtor/-ji
Naslov
Strani
Članek
Vončina, M., Smolej, A., Medved, J., Mrvar, P., Barbič, R. Določitev sekvence izločanja v Al-zlitinah z DSC-metodo

295-304

568 KB
Klančnik, G., Medved, J. Oksidacija železa, raztopljenega v platini

305-316

740 KB
Panjan, M., Čekada, M., Panjan, P. Simulacija rasti večplastnih prevlek v industrijski napravi za magnetronsko naprševanje

317-330

668 KB
Kramar, S., Mladenović, A., Kozamernik, M. & Mirtič, B. Vrednotenje obstojnosti izbranih slovenskih apnencev kot naravnega kamna

331-346

591 KB
Varadarajan, N., Purandara, B. K., Kumar, B. Slanostne razmere v vodonosnikih upravljalnega območja Ghataprabha v Karnataki (Indija)

347-361

630 KB
Olorunfemi, A. O., Olarewaju, V. O., Okunlola, O. A. Petrokemija in pokazatelji geneze lojevčevih kamnin (skrilavcev) območja Esie, jugozahodna Nigerija

363-386

1.0 MB
Likar, J. Gradnja predora Cenkova z vmesno armiranobetonsko steno

387-402

1.3 MB
Kortnik, J., Bratun, J. Uporaba elektronskih inicialnih sistemov v rudarstvu

403-414

533KB
Kosec, B., Kosec, G., Budak, I., Nagode, A., Antić, A. Analiza poškodovanega pastorka iz pogona mlina za cement

415-422

610 KB
Kosec, B., Fajfar, P. Deveti mednarodni simpozij hrvaškega metalurškega društva SHMD’ 2010

423-424

333 KB
   

Celotna revija

5.3 MB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

 

Letnik 57, Št. 2 (Junij 2010)

Avtor/-ji
Naslov
Strani
Članek
Fajfar, P., Bombač, D., Markoli, B. Krivulje tečenja in aktivacijska energija za orodno jeklo BRCMO

159-164

585 KB
Štrkalj, A., Rađenović, A., Malina, J. Adsorbcija Ni(II) ionov iz vodne raztopine anodnega prahu: učinek pH vrednosti

165-172

613 KB
Kovačič, M. Modeliranje prekaljivosti

173-180

557 KB
Purandara, B. K., Venkatesh, B., Choubey, V. K. Ocena napajanja podzemne vode na območjih z različno pokrovnostjo tal  v delih zahodnega Gathsa, Karnataka, Indija

181-194

799 KB
Šmuc, A. Neptunski dajki v potopitvenih zaporedjih Julijskega platoja (Julijske Alpe, SZ Slovenija)

195-214

1.0 MB
Medved, M., Lajlar, b., Malenković, V., Dervarič, E. Revizija rezerv premoga in umeščanje odkopnih polj pri eksploataciji ležišča lignita v Premogovniku Velenje

215-235

674 KB
Likar, J. 3D-analize vpliva togosti primarnega podporja na razvoj pomikov površine med gradnjo predora

237-250

1.4 MB
Adeyeye, A. D., Oyawale, F. A. Več namenske metode za optimizacijo uspešnosti varilnega praška

251-270

863 KB
Vukelić, Ž. Načrtovanje in izvedba globokih vrtin pri skladiščenju CO2

271-278

791 KB
   

Celotna revija

4.3 MB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

Letnik 57, Št. 1 (Marec 2010)

Avtor/-ji
Naslov
Strani
Članek
Giavazzi, S., Ganatea, M. F., Trkov, M., Šuštarič, P., Rodič, T. Inverzno določanje viskoelastičnih lastnosti človeške kože na prstu

1-16

2.9 MB
Kovačič, M., Senčič, S. Kritična velikost vključka v vzmetnem jeklu in genetsko programiranje

17-23

856 KB
Sharma, P., Sood, A., Sharma, S., Bisht, S., Kumar, V., Pandey, P., Gusain, M. P., Gusain, O. P. Bakterijski indikatorji fekalnega onesnaženja in fizikalno-kemijsko stanje pomembnih jezer v severni Indiji

25-40

2.1 MB
Žvab, P., Dolenec, T., Lojen, S., Kniewald, G., Vodopija, J., Lambaša Belak, Ž., Dolenec, M. Uporaba stabilnega dušikovega izotopa (?15N) v prehranjevalni verigi Jadranskega morja, Hrvaška

41-52

919 KB
Kramar, S., Mladenović, A., Uroševič, M., Mauko, A., Pristacz, H., Mirtič, B. Propadanje lesnobrdskega apnenca na objektih kulturne dediščine (Ljubljana, Slovenija)

53-73

3.7 MB
Vukelič, Ž., Klenovšek, B., Placer, L., Malenković, V., Dervarič, E. Geološka evalvacija zalog rjavega premoga na območju jame Hrastnik - RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik

75-96

0.9 MB
Žlender, B., Macuh, B. Vpliv premikov v prelomni coni na napetostno deformacijsko stanje cevovoda ČHE Kozjak

97-111

1.8 MB
Petrović, D., Đukanović, D., Denić, M. Možnosti uplinjanja premoga z vidika večje uporabnosti energetskih virov v Srbiji z uporabo podzemnega uplinjanja premoga (PPP)

113-125

837 KB
Klančnik, G., Medved, J., Mrvar, P. Diferenčna termična analiza (DTA) in diferenčna vrstična kalorimetrija (DSC) kot metoda za raziskavo materialov

127-142

1.3 MB
   

Celotna revija

5.2 MB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

 

Letnik 56, Št. 4 (December 2009)

Avtor/-ji
Naslov
Strani
Članek
Smolej, A., Skaza, B., Fazarinc, M. Določevanje indeksa občutljivosti na preoblikovalno hitrost in aktivacijske energije za deformacijo superplastične aluminijeve zlitine Al-Mg-Mn-Sc

389-399

676 KB
Karpe, B., Kosec, B., Kolenko, T., Bizjak, M. Vpliv hlajenja valja med kontinuirnim litjem na napravi za hitro strjevanje

401-414

614 KB
Tijani, M. N., Osinowo, O. O., Ogedengbe, O. Kartiranje podpovršinskih sistemov razpok z integriracijo električnega upornostnega profiliranja ter VLF-EM metode: primer domnevnega orudenja z zlatom

415-436

942 KB
Rogan Šmuc, N., Vrhovnik, P., Dolenec, T., Serafimovski, T., Tasev, G., Dolenec, M. Ocena onesnaženosti recentnega sedimenta iz Kameniškega jezera (Makedonija) s težkimi kovinami – preliminarni rezultati

437-447

411 KB
Nedeljković, B., Ristović, I., Fedorko, G. Pomik podkopanega terena kot posledica pridobivanja rude pb-zn v jami Crnac

449-457

630KB
Medved, M., Skubin, G., Dervarič, E. Uvajanje čistih premogovnih tehnologij za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

459-478

497 KB
Malenković, V., Volčjak, R., Festić, M., Vukelić, Ž., Dervarič, E. Ocena konkurenčnosti pridobivanja rjavega premoga iz Rudnika Trbovlje-Hrastnik

479-500

477 KB
Kramar, S., Mirtič, B. Karakterizacija historičnih ometov kot del konservatorsko-restavratorskih posegov in arheoloških poizkopavalnih analiz

501-519

737 KB
Prijanovič Tonkovič, M., Vranjković, J., Mihoković, I. Vpliv cepljenja sive litine z lamelnim grafitom na trdoto in obdelovalnost

521-530

514 KB
Rošer, J. Prve nadzorne meritve premikov in deformacij v realnem času z oddaljenim dostopom v Sloveniji

531-534

339 KB
Markoli, B. Zahvala sodelujočim pri pripravi slavnostne akademije ob 90-letnici študijev na Naravoslovnotehniški fakulteti

535-536

277 KB
   

Celotna revija

3.4 MB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

Letnik 56, Št. 3 (September 2009)

Avtor/-ji
Naslov
Strani
Članek
Bombač, D., Fazarinc, M., Pleterski, M., Tušek, J., Muhič, T. Pojavi pri laserskem navarjanju nitriranih in PVD prevlečenih jekel za orodja za tlačno litje z uporabo različnih parametrov in tehnik

254-264

1.5 MB
Miler, M., Gosar, M. Opredelitev trdnih zračnih delcev v snežnem depozitu iz urbanega območja Ljubljane s SEM/EDS

266-282

1.0 MB
Nton, M. E., Adesina, A. D. Značilnosti struktur in okolja odlaganja peščenih teles v območju Tomboyja, priobalna delta Zahodnega Nigra, Nigerija

284-303

3.1 MB
Šolar, S. V., Shields, D. J., Miller, M. D. Rudarska politika v času trajnostnega razvoja: zgodovinski kontekst in vsebine prihodnosti

304-321

944 KB
Peruš, I., Dolšek, M. Ocena napake pri napovedovanju mejne premaknitve AB-stebrov v potresnem inženirstvu

322-336

1.5 MB
Kovačič, M., Pšeničnik, M. Modeliranje povečane obdelovalnosti

338-345

858 KB
Crnobrnja, B., Budak, I., Ilić, M., Hodolič, J. Ekološko označevanje proizvodov z oznakami tipa I

346-355

1.1 MB
Kosec, B., Brezigar, M., Kosec, G., Čevnik, G., Bizjak, M. Toplotna obdelava hladno preoblikovanih jeklenih odkovkov

356-363

1.0 MB
Salobir, B. Optimiranje delovanja glavnih ventilatorjev v času mirovanja jame

364-373

839 KB
   

Celotna revija

7.4 MB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

 

Letnik 56, Št. 2 (Junij 2009)

Avtor/-ji
Naslov
Strani
Članek
Knap, M., Falkus, J., Rozman, A., Lamut, J. Napovedovanje prekaljivosti na osnovi kemične sestave jekla

108-117

571 KB
Štrkalj, A., Malina, J., Rađenović, A. Potencialni nizkocenovni sorbent za nikljeve in kromove ione iz vodne raztopine odpadnega formarskega peska

118-125

623 KB
Večko Pirtovšek, T., Fajfar, P. Izdelava dupleksnega nerjavnega jekla PK324: Vplivi na vročo preoblikovalnost lite mikrostrukture

126-137

746 KB
Belashev, B. Z., Skamnitskaya, L. S. Iradiacijske metode odstranjevanja tekočinskih vključkov iz mineralov

138-147

636 KB
Olugbenga A. Okunlola, Richardson E. Okoroafor Geokemične in petrogenetske značilnosti skrilavih kamnin v sistemu gub Okemesi, jugozahodna Nigerija

148-163

624 KB
Dozet, S. Spodnjejursko karbonatno zaporedje med Predolami in Mlačevim, osrednja Slovenija

164-193

1.7 MB
Klančnik, G., Klančnik, U., Medved, J., Mrvar P. Naprava za merjenje toplotne prevodnosti eksotermnega materiala

194-201

471 KB
Kortnik, J. Tehnike podzemnega pridobivanja naravnega kamna v Sloveniji

202-211

470 KB
Dervarič, E., Klenovšek, B., Vukelič, Ž. Raziskava možnosti za nadaljno eksploatacijo rezerv rjavega premoga v Sloveniji – RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik

212-229

522 KB
Salobir, B. Vpliv zračenja visoko produktivnega odkopa na zračilno območje Premogovnika Velenje

230-239

1.1 MB
Kores, S. Svetovna konferenca podiplomskih študentov v Brnu na Češkem

240-241

394 KB
   

Celotna revija

4.4 MB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

Letnik 56, Št. 1 (Marec 2009)

Avtor/-ji
Naslov
Strani
Članek
B. Markoli, P. J. Mcguiness, B. Podmiljšak, I. Škulj, S. Kobe The synthesis of a magneto-caloric Gd5(GeSi)4 alloy using arc melting procedure

1–8

1.0 MB
Faruk Unkić, Zoran Glavaš, Katarina Terzić The influence of elevated temperatures on microstructure of cast irons for automotive engine thermo-mechanical loaded parts

9–23

1.1 MB
Miha Kovačič, Katja Mačkošek, Andrej Mihevc, Tomaž Marolt Modeliranje prisotnosti razpok z genetskim programiranjem

24–29

  852 KB
Saša Marjanović, Dragan Manasijević, Dragana Živković, Dragoslav Gusković, Duško Minić Calculation of thermodynamic properties for ternary Ag–Cu–Sn system

30–37

0.9 MB
Olugbenga A. Okunlola, Matthew O. Oyedokun Compositional trends and rare metal (Ta-Nb) mineralization potential of pegmatite and associated lithologies of Igbeti area, Southwestern Nigeria

38–53

  1.0 MB
Ljubinko Savić, Ivica Ristović, Ljiljana Savić Correlation relationship between drilling bit endurance and the most important parameters of the rock mass

54–59

949 KB
Branko Leković, Aleksandar Ganić, Milivoj Vulić Surveying Drill Holes

60–73

  1.2 MB
Milana Ilić, Igor Budak, Branislava Crnobrnja, Janko Hodolič Analiza samodeklariranih ekoloških oznak

74–87

  958 KB
Damjan Hann Uporabnost dveh različnih metod za določevanje oblike delcev

88–96

908 KB
   

Celotna revija

3.9 MB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

 

Letnik 55, Št. 4 (December 2008)

Avtor/-ji
Naslov
Strani
Članek
Gojić, M., Marijan, D., Tudja, M., Kožuh, S. Pasivacija varjenega nerjavnega jekla AISI 316L

408–419

 1.1 MB
Fazarinc, M., Večko Pirtovšek, T., Bombač, D., Kugler, G., Terčelj, M. Preoblikovanje dupleksnega nerjavnega jekla PK 324: Vpliv temperature staranja in ohlajevalnih hitrosti na izločanje – preliminarni rezultati

420–431

0.9 MB
Zupančič, N., Plaskan, M. Možnost uporabe tal namesto kamnin za petrološko interpretacijo

432–443

723 KB
Rogan, N., Dolenec, T., Serafimovski, T., Tasev, G., Dolenec, M. Določitev težkih kovin v tleh riževih polj (Kočansko polje, Makedonija) z uporabo postopka zaporednega izluževanja

444–454

879 KB
Ganić, A., Đorđević, D., Leković, B. Applicability of user defined functions in mine surveying

456–463

  723 KB
Medved, M., Dervarič, E., Vižintin, G., Likar, J., Mayer, J. Analize seizmičnih dogodkov v območju Premogovnika Velenje

464–475

819 KB
Lamut, M., Turk, R., Torkar, M. Določitev raztržne žilavosti strukturnih adhezivov GC z uporabo DCB in odluščnih preizkusov

476–489

753 KB
Kramar, S., Mirtič, B. Karakterizacija črnih oblog na kipih Robbovega vodnjaka, Ljubljana (Slovenia)

490–504

825 KB
   

Celotna revija

3.8 MB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

 

Letnik 55, Št. 3 (September 2008)

Avtor/-ji
Naslov
Strani
Članek

Kores, S., Zak, H., Tonn, B.

Aluminijeve zlitine za glave cilindrov

307-317

  719 KB

Bombač, D., Fazarinc, M., Kugler, G., Spajić, S.

Razvoj mikrostrukture superzlitine Nimonic 80 A med vročo deformacijo

319-328

1.0 MB

Boh, B., Šumiga, B.

Tehnologija mikrokapsuliranja in njena uporaba v gradbenih materialih

329-344

879 KB

Rožič, B.

Zgornje triasni in spodnje jurski apnenci na Kobli v severnem Tolminskem bazenu: tektonsko ponovljeno ali zvezno zaporedje?

345-362

  1.1 MB

Uhan, J., Pezdič, J., Civita, M.

Ocenjevanje ranljivosti podzemne vode z metodo SINTACS v Spodnji Savinjski dolini, Slovenija

363-376

1.0 MB

Kastelic, V.

Petrological and mineralogical characteristics of Peračica tuff

377-388

676 KB

Vulić, M., Korelc, J.

Uporaba logistične funkcije pri napovedovanju vertikalnih premikov površine

389-396

570 KB
   

Celotna revija

5.3 MB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

 

Letnik 55, Št.2 (Junij 2008)

Avtor/-ji
Naslov
Strani
Članek

Večko Pirtovšek, T., Fazarinc, M., Kugler, G., Terčelj, M.

Povečanje vroče preoblikovalnosti orodnih jekel – preliminarni rezultati

147-162
  682 KB

Česnik, D., Bratuš, V., Kosec, B., Rozman, J., Bizjak, M.

Toplotna obdelava in precizno štancanje inconela 718

163-172
518 KB

Brojan, M., Bombač, D., Kosel, F., Videnič, T.

Materiali z oblikovnim spominom v medicini

173-189
684 KB

Pavlin, M., Rudolf, R., Jerolimov, V.

Vez med umetnim zobom in polimerno osnovo v snemljivi zobni protezi: vpliv tehnoloških parametrov pred-obdelave na trdnost nastale vezi

191-197
  450 KB

Miklavič, B., Rožič, B.

Začetek maastrichtijske bazenske sedimentacije na Matajurju, SZ Slovenija

199-214
1.1 MB

Vižintin, G., Viršek, S.

Analitičen sistem napovedovanja pretokov površinskih vod v republiki Sloveniji

215-224
615 KB

Peila, D.,  Oggeri, C., Oreste, P., Pelizza, S., Monticelli, F.

Rodoretto talc mine (To, Italy): studies for the optimization of the cemented backfilling

225-235
602 KB

Vižintin, G.,  Stevanovič, L., Vukelič, Ž.

Uporaba GIS-a za določitev naravnih kriterijev možnosti okoljskega razvoja

237-258
  842 KB

Popit, A., Rant, J.

Gradnja predora Šentvid

259-276
1.5 MB

Medved, M., Dervarič, E., Skubin, G.

Strateški vidiki oskrbe centralne in jugovzhodne Evrope z električno energijo z oceno vloge premoga ter premogovnih tehnologij

277-295
661 KB
    Celotna revija 6.5 MB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

 

Letnik 55, Št.1 (Februar 2008) 

Avtor/-ji
Naslov
Strani
Članek
Gabrijela Čevnik, Gorazd Kosec, Ladislav Kosec, Rebeka Rudolf, Borut Kosec, Ivan Anžel Notranja oksidacija Cu-C in Ag-C kompozitov
1-6
 450 KB
Franc Zupanič Sestava in morfologija diboridov v zlitinah Al-Ti-B po žarjenju na 1873 K
7-18
642 KB
David Bombač, Matevž Fazarinc, Goran Kugler, Radomir Turk Orodje za programsko vodeno prosto kovanje – študija primera
19-29
610 KB
Boštjan Bradaškija, Jurij Koruza, Matevž Fazainc, Matjaž Knap, Radomir Turk Laboratorijski test simulacije strjevanja na termo-mehanskem simulatorju Gleeble 1500D
31-40
 696 KB
Andrej Gosar, Robert Stopar, Janez Rošer Primerjalni test aktivne in pasivne večkanalne analize površinskih valov (MASW) ter metode mikrotremorjev (HVSR)
41-66
1.7 MB
Janez Rošer, Robert Stopar, Andrej Gosar Uporaba seizmične tomografije pri raziskavah AC trase na območju predora Šentvid
67-83
815 KB
Franc Dimc, Branko Mušič, Radko Osredkar Uporaba enofrekvenčnega sprejemnika GNSS s 30 cm negotovostjo v kinematičnem načinu dela za terenske geofizikalne preiskave
85-109
1.4 MB
Aleksandar Ganić, Milivoj Vulić, Franc Runovc, Tina Habe Možnost uporabe homogenih (projektivnih) koordinat v dvodimenzionalnih merskih nalogah
111-126
 817 KB
Anes Durgutović, Milivoj Vulić Kako izračunamo volumen z uporabo metode “NTF”
127-134
386 KB
Marko Kos Strokovna literatura - Professional literature
135
252 KB
    Celotna revija 5.7 MB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

 

Letnik 54, Št.4 (December 2007) 

Avtor/-ji
Naslov
Strani
Članek
Stanislav Kores, Maja Vončina, Primož Mrvar, Jožef Medved Raztapljanje železa v aluminijevih zlitinah
439-456
 879 KB
Maja Vončina, Primož Mrvar, Franc Zupanič, Jožef Medved Kinetika izločanja v zlitinah Al-Mg in Al-Mg-Cu
457-470
816 KB
David Bombač, Miha Brojan, Peter Fajfar, Franc Kosel, Rado Turk Pregled materialov v medicinskih aplikacijah
471-499
675 KB
Chandramohan T., Balchand A.N. Regional sediment yield pattern for the west flowing rivers
of Kerala state, India
501-511
 632 KB
Željko Vukelič, Bojan Lajlar, Ivan Supovec, Goran Vižintin Tehnologija izdelave vtisnega filtra v dva paketa vodonosnikov
513-527
801 KB
Milivoj Vulić, Aleš Lamot Realna ocena natančnosti določanja karakterističnih točk terena po metodi RTK-GPS
529-543
1.2 MB
Gregor Bilban, Milivoj Vulić, Aleksandar Ganić Uporaba programskega paketa Leica Geo Office v jamomerstvu
545-556
760 KB
    Celotna revija 4.3 MB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

 

Letnik 54, Št.3 (December 2007) 

Avtor/-ji
Naslov
Strani
Članek
Rebeka Rudolf, Tjaša Zupančič Hartner, Ivan Anžel, Primož Mrvar, Jožef Medved, Dragoslav Stamenković Karakterizacija nove dentalne zlitine z visoko vsebnostjo Au
303-318
 574 KB
Franc Zupanič, Elfriede Unterweger, Albert C. Kneissl, Ivan Anžel, Gorazd Lojen Karakterizacija hitrostrjenih trakov zlitine Cu-Al-Ni z uporabo fokusiranega ionskega curka
319-329
620 KB
Stjepan Kožuh, Mirko Gojić, Ladislav Kosec Vpliv žarjenja na lastnosti osnovnega materiala in vara jekla AISI 316L
331-344
823 KB
Slavko Šolar, Deborah Shields, William Langer, Paul Anciaux Trajnostni razvoj in mineralne surovine za gradbeništvo: izbrana (evropska) vprašanja in primeri prakse
345-359
 374 KB
Stevo Dozet, Tea Kolar-Jurkovšek Spodnjetriasne plasti na južnovzhodnem obrobju Ljubljanske kotline, osrednja Slovenija
361-386
1.5 MB
Evgen Dervarič Strategija dolgoročne proizvodnje premoga in izvedba procesa prestrukturiranja Premogovnika Velenje
387-401
674 KB
Milivoj Vulić, Dušan Setnikar Ustvarjanje novih lastnih funkcij za modeliranje 2D posredne izravnave
403-418
1.1 MB
Milivoj Vulić, Anes Durgutović Lastne Excel funkcije za izračun prostornin po “NTF” metodi
419-425
391 KB
    Celotna revija 4.4 MB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

 

Letnik 54, Št.2 (Oktober 2007) 

Avtor/-ji
Naslov
Strani
Članek
David  Bombač, Miha Brojan, Matija Krkovič, Radomir Turk, Anton Zalar Karakterizacija površin medicinskih vsadkov iz titana in nerjavnih jekel
151-164
 723 KB
Peter Fajfar, Radomir Turk, Bojan Breskvar, Milan Terčelj Toplo preoblikovanje Zn in zlitin ZnCuTi ter ZnPb
165-178
726 KB
Rajko Kejžar, Lado Kosec, Uroš Kejžar Varjenje močno legiranih jekel z oplaščenimi elektrodami
179-188
840 KB
Miloš Miler, Jernej Pavšič, Matej Dolenec Določitev meje T/J z analizo stabilnih izotopov δ13C in δ18O (Krim, Slovenija)
189-202
 599 KB
Katarina Oblak Foraminiferni podred Robertinina iz badenija na Kozjanskem (vzhodna Slovenija)
203-215
635 KB
Mirza Bašagić, Nijaz Škripić, Ferid Skopljak Geological characteristics of the terrain along Vc corridor between Sava river and Sarajevo town
217-222
354 KB
Heda Kočevar, Marko Šetinc Okolje in investicijski stroški kot dejavnika za umeščanje cestne trase v prostor
223-234
498 KB
Petra Souvent, Zlatko Mikulič, Mišo Andjelov, Vlado Savić Načrtovanje državne mreže za spremljanje količin podzemne vode na vodnih telesih podzemne vode z aluvialnimi vodonosniki
235-245
960 KB
Milivoj Vulić, Gregor Uranjek Prispevek k spremljanju objektov s simultanimi meritvami različnih tipov
247-263
963 KB
Milivoj Vulić, Uroš Brecelj Redukcija dolžin z uporabo MS Excel–ovih lastnih funkcij in programa Mathematica
265-286
442 KB
Stanislav Kores, Mitja Petrič, Maja Vončina Predstavitev Oddelka za materiale in metalurgijo Naravoslovnotehniške fakultete na sejmu GIFA, METEC, THERM PROCESS in NEWCAST 2007
287-289
285 KB
    Celotna revija 3.8 MB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

 

Letnik 54, Št.1 (Julij 2007) 

Avtor/-ji
Naslov
Strani
Članek

Večko Pirtovšek T., Kugler G., Fajfar P., Fazarinc M., Peruš I., Terčelj M.

Vroče preoblikovanje AISI D2 orodnega jekla
1-14
 310 KB

Večko Pirtovšek T., Peruš I., Kugler G., Turk R., Terčelj M.

Krivulja tečenja za AISI A2 orodno jeklo
15-31
477 KB

Fazarinc M., Turk R., Kugler G., Mrvar P., Terčelj M.

Razvoj testne naprave za študij termičnega utrujanja - preliminarni rezultati

33-48

390 KB

Kejžar R., Kejžar U.

Pulzno varjenje konstrukcijskih jekel

49-61

 443 KB

Rogan N., Dolenec T., Lojen S., Lambaša Ž., Dolenec M.

15N v Alpysini aerophobi kot sledilo antropogenega dušika v Murterskem morju in Pirovaškem zalivu (srednji Jadran)

63-76

211 KB

Čarman M.

Zruški v predorih

77-86

225 KB
Yilmaz L. The solution of differential equations of fluid flow by numerical program
87-96
423 KB
Šporin J., Vukelić Ž. Optimizacija geomehansko strukturnega vrtanja z diamantnimi kronami
97-116
488 KB

Šporin J., Sternad Ž., Vukelić Ž., Likar B., Gantar I.

Zapolnjevanje jamskih prostorov bloka 1 in 2 rudnika urana Žirovski vrh iz površine in sanacija poškodovane cementacije vrtine za zapolnjevanje jamskih prostorov
117-126
136 KB

Škripić N., Bašagić M., Langof Z., Skopljak f.

Geotehnical conditions for construction of sanitary disposal site "Lukavačka rijeka", B&H

127-137

257 KB
    Celotna revija 3.4 MB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

 

Letnik 53, Št. 4 (December 2006) 

Avtor/-ji Naslov Strani Članek

Tijani N.M., Onodera S.

Sorption of Zn and Mn ions from single and binary metal solutions by Kaolinite: Influence of physico-chemical factors 419-432  1.1 MB

Rogan N., Serafimovski T.,    Dolenec M., Tasev G., Dolenec T.

Razporeditev REE (redkih zemelj) v tleh riževih polj in rižu na območju Kočanskega polja 433-444 1.5 MB

Serafimovski T., Dolenec T.,  Tasejev G.

Aktilonit-Phengit-Klorit metasomatiti v Pb-Zn rudišču Toranica v Makedoniji

445-453

975 KB

Verbovšek T.

Vpliv topografske lokacije, bližine rek in tehničnih faktorjev na izdatnost vodnjakov v slovenskih dolomitnih vodonosnikih

455-466

 981 KB

Yilmaz L.

Meteorological Climate Change effect of the Ataturk Dam in Turkey at Eastern Anatolia

467-481

454 KB

Skopljak F., Bašagić M., Škriptić N.

Hydrogeological characteristics of the "Olympija" source, Sarajevo

483-491

670 KB

Vulić M., Grudnik M.

Teorija grafov in tipi enačb popravkov v geometričnem nivelmanu 493-503 632 KB

Mekanović S.H.

Na Bobovcu

505-508

209 KB
    Celotna revija 5.5 MB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

 

Letnik 53, Št. 3 (November 2006) 

Avtor/-ji Naslov Strani Članek

Likar J., Vesel G., Dervarič E., Jeromel G.

Časovno odvisni procesi v kamninah 285-301  1,14 MB

Vukelić Ž., Sternad Ž., Vukadin V., Čadež F., Hudej M., Pečovnik I.

Možnost izvedbe visokotlačnega podzemnega skladišča zemeljskega plina na območju Rudnika Senovo 303-313 1,19 MB

Vulić M., Vehovec A.

Ocena deformacij s simultano izravnavo več terminskih izmer z nD relativnim pedaloidom

315-321

1,20 MB

Yimaz Levent

Maximum entropy theory by using the meandering morphological investigation

323-338

 0,63 MB

Gosar A., Božiček B.

Strukturne karte seizmičnih horizontov v Krški kotlini

339-352

0,90 MB

Kramar S., Mirtič B.

Uporaba petrofizikalnih preiskav pri oceni obstojnosti in stopnji preperevanja naravnega kamna

353-366

0,79 MB

Dozet S.

Ladinijske plasti na območju Oble Gorice, osrednja Slovenija 367-383 0,97 MB

Petrič M., Medved J., Mrvar P.

Vpliv udrobnjevanja, modificiranja in ohlajevalne hitrosti na mikrostrukturo zlitine AlSi10Mg

385-401

1,57 MB

Duraković J., Delalić S.

Temperature field analysis of tunnel kiln for brick production

403-408

0,58 MB
    Celotna revija 7,56 MB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

 

Letnik 53, Št. 2 (Oktober 2006) 

Avtor/-ji Naslov Strani Članek

Živković D., Katayama I., Yamashita H., Manasijević D., Živković Ž.

Investigation of the thermodynamic model and ternary interaction parameter influence for Sn-Ag-Bi liquid alloys 155-161  0,75 MB

Terčelj M., Turk R., Kugler G., Fajfar P., Cvahte P.

Measured temperatures on die bearing surface in aluminium hot extrusion 163-173 1,92 MB

Mrvar P., Terčelj M., Kugler G., Fazarinc M., Medved J.

Characterization of solidification and hot forming of MgAl6Mn foundry alloy

175-192

1,28 MB

Šuler M., Bizjak M., Kosec L., Kosec B., Kneissl A.C., Anžel I.

Sinteza in analiza hitro strjenih trakov iz bakrovih zlitin

193-202

 1,10 MB

Likar J., Dervarič E., Medved M., Čadež J., Jeromel G.

Nekateri načini analiziranja rušnih procesov pri podetažnem odkopavanju premoga

203-220

1,15 MB

Vulić M., Durgutović A.

Izračun volumnov z uporabo "NTF" metode

221-227

0,67 MB

Dolenec M.,Dozet S., Lojen S.

Permo-triasna meja ter zgornjepermski in spodnjeskitski skladi na jugozahodnem obrobju Ljubljanskega Barja, osrednja Slovenija 229-246 0,55 MB

Yilmaz Levent

Some considerations on the series solution of diferential equations and its engineering applications

247-259

0,60 MB

Trbizan K., Turk R., Juteršek M., Döpp R., Žekš B., Trbižan M.

Zbirka ulitkov profesorja Milana Trbižana

261-274

0,99 MB
    Celotna revija 6,58 MB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

 

Letnik 53, Št. 1 (September 2006) 

Avtor/-ji Naslov Strani Članek

Dolenec T., Lojen S., Kniewald G., Dolenec M., Rogan N.

d15N v partikulatni organski snovi in Anemoni sulcati kot sledilo transporta odpadnih voda v priobalnem delu Pirovaškega zaliva in Murterskega morja (srednji Jadran) 001-014 1,92 MB

Vaupotič J., Kobal I.

Importance of detailed measurements in assessment of safe levels of radon 015-022 0,93 MB

Mauko A., Mirtič B., Mladenovič A., Grelk B.

Propadanje granodioritne fasade – študijski primer Maximarket, Ljubljana

 023-038 1,35 MB

Kolar-Jurkovšek, T., Rižnar, I

Budurovignathus mungoensis (Conodonta) iz ladinijskega dela
“Psevdoziljske formacije” pri Blagovici (Posavske gube, Slovenija)

039-048   0,83 KB

Zupančič, N., Munda, M

Izvorna surovina in način žganja neolitske keramike iz Srmina

049-064 1,25 MB

Kramar, S., Mirtič, B., Gunde-Cimerman, N., Zalar, P., Golež, M.

Vpliv mineralne sestave in mikroorganizmov na propadanje peščenjaka
iz kamnoloma Sedovec

065-082 0,90 KB

Večko Pirtovšek, T., Borchardt, G., Terčelj, M., Turk, R.

Študij platiranja jekel z laboratorijskim toplim valjanjem 083-092 0,55 MB

Večko Pirtovšek, T., Kugler, G., Godec, M., Turk, R., Terčelj, M.

Experimentalna študija tople preoblikovalnosti 1.2690 orodnega jekla
- preliminarni rezultati

093-102 0,71 KB

Likar, J., Cigale, M., Režun, B.

Dolgotrajni deformacijski proces v širšem območju Rudnika živega srebra Idrija

103-120 1,41 MB

Štrbac, D., Milićević, Ž.

Review of the Previously Considered Mining Solutions
for the Ore Body „Borska Reka”

121-143 2,74 MB
    Celotna revija 15 MB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

 

Letnik 52, Št. 4 (December 2005) 

Avtor/-ji Naslov Strani Članek

Bricelj, M., Čenčur Curk, B.

Simulation of microbiological pollution in the unsaturated zone of karstified limestone aquifers – tracing with bacteriophages 661-668 590 KB

Ratej, J., Brenčič, M.

Primerjalna analiza metod obdelave hidravličnih poizkusov v črpanem vodnjaku na odlagališču hidrometalurške jalovine Boršt, Žirovski vrh, Slovenija 669-684 0.9 MB

Trček, B.

Proučevanje tokovnega sistema in prenosa snovi v urbanem lizimetru Pivovarne Union, Ljubljana, Slovenija  685-696 1.1 MB

Jarc, S., Mirtič, B.

Vpliv mineralne sestave in strukture na obstojnost apnencev kot naravnega kamna 697-709   970 KB

Jarc, S.

Razlikovanje apnencev s pomočjo statističnih metod 711-721 2.4 MB

Verbovšek, T..

Ustrezne analize črpalnih poizkusov v razpoklinskih vodonosnikih 723-735 626 KB

Janža, M.

Modeliranje napajanja vodonosnika v zaledju izvira Rižane z območja Brkinov 737-752 1.1 MB

Terčelj, M., Peruš, I., Kugler, G., Turk, R.

Toplo stiskanje jekla za poboljšanje CF53 753-764 910 KB

Wojtas, H.J.

Feeding behaviour of graphite containing material 765-799 4.8 MB
    Celotna revija 15 MB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

 

Letnik 52, Št. 3 (November 2005) 

Avtor/-ji Naslov Strani Članek
Serafimovski, T., Tasev, G., Dolenec, T.

Petrološke in geokemične značilnosti neogenskih vulkanskih kamnin Osogovskih planin (vzhodna Makedonija)

523-534

1.1 MB

Serafimovski, T., Dolenec, T., Tasev, G.

Novi podatki o glavnih rudnih mineralih in sulfosoleh iz Pb-Zn rudišča Zletovo (Republika Makedonija)

535-548 1.4 MB
Brenčič, M.,Vreča, P. Splošne kemijske karakteristike ustekleničenih vod na slovenskem tržišču 549-560

1.3 MB

Žibret, G., Šajn, R.

Razširjenost onesnaženja s cinkom in kadmijem v Celjski kotlini

561-569 718 KB
Gosar, M., Šajn, R.

Kovinskih rudniki in okolje (nekateri slovenski primeri)

571-579

346 KB

Aljinović, D., Kolar-Jurkovšek, T., Jurkovšek, B.

Litofaciesna in konodontna conacija spodnjetriasnih plasti severozahodnega dela Zunanjih Dinaridov (Gorski Kotar, Hrvaška)

581-596 1.0  MB
Pavlovec, R.

Numulitine iz Lokavca v Vipavski dolini

597-606

524 KB

Wagner, H., Tiess, G., Šolar, S., Nielsen, K.

Razvojne usmeritve planiranja mineralnih surovin v Evropi

607-620 467 KB
Vončina, M., Mrvar, P., Medved, J.

Termodinamična analiza zlitine AlSi10Mg

621-633

1.1 MB

Terčelj, M., Smolej, A., Turk, R. 

Plinsko in ionsko nitriranje orodij iz AISI H10 in H13 za toplo ekstruzijo aluminija ter njihova stabilnost kakovosti

635-649 1.0 MB
    Celotna revija 9 MB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

 

Letnik 52, Št. 2 (Oktober 2005) 

Avtor/-ji Naslov Strani Članek
Dolenec, T., Serafimovski, T., Dobnikar, M., Tasev, G., Dolenec, M.

Mineralna sestava in težke kovine v tleh riževih polj zahodnega obrobja Kočanskega Polja, onesnaženih s kislimi rudniškimi odplakami (Republika Makedonija)

397-402

279 KB

Plesničar, A., Zupančič, N.

Onesnaženje tal s težkimi kovinami vzdolž avtoceste Ljubljana – Obrežje

403-418 1.9 MB
Dolinar, B., Mišič, M.

Interaction between mineral composition, water content and mechanical properties of saturated cohesive soils

419-428 1.3 MB
Dolenec, T., Rečnik, A., Daneu, N., Dobnikar, M., Dolenec, M.

Celestin iz živosrebrovega rudišča Idrija (zahodna Slovenija): njegove značilnosti in pogoji nastanka

429-436 426 KB
Dolenec M.

The Permian Triassic Boundary in the Karavanke Mountains (Brsnina section, Slovenia): The Ratio of Th/U as a Possible Indicator of Changing Redox Conditions at the P/T Transition

437-445

382 KB

Kastelic, V., Kramar, S.

Vrednotenje vunduškega peščenjaka z vidika možnosti uporabe v restavratorske namene

447-462

996 KB

Živkovič, D., Stuparević, L.

Calculation of the Thermodynamic Properties in the Ir-B System Based on the Known Phase Diagram

463-468

699 KB

Živković, Ž., Štrbac, N., Živković, D., Grujičić, D.

DSC Investigations of the CuO-BaO System

469-473

418 KB

Kugler, G., Turk, R.

Simulacija horizontalnega tlačnega testa z uporabo metode celičnih avtomatov

475-484

709 KB

Dervarič, E., Malenković, V.

Situation and Perspectives in Production of Fossil Fuels and the Importance of the Coal in Energy Supply of the World and of Slovenia

485-493

641 KB

Blažič, A., Mayer, J.

Construction of Active Roadway Support Structure in Rock Characterised by Poor Load Bearing Capacity

495-512

645 KB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

 

Letnik 52, Št. 1 (Avgust 2005) 

Avtor/-ji Naslov Strani Članek
Ogorelec, B., Bole, B., Mišič, M., Leonidakis, J., Faganeli, J., Čermelj,  B.

Recent sediment of Lake Bled (NW Slovenia)

1-4

198 KB

Beldowski, J., Pempkowiak, J.

Mercury fluxes on the sediment water interface and bioavailability of mercury in Southern Baltic Sea sediments

5-7 282 KB
Cokgor, S., Albayrak, I.

Suction removal of Sediment from between Armor Blocks at non-uniform bed

9-11

179 KB

Cokgor, S., Kucukali, S.

Effect of sediment roughness on surface aeration around boulders in an open channel flow

13-15 410 KB
Covelli, S., Faganeli, J., De Vittor, C., Piani, R., Ogrinc, N.

Diel metabolism and nutrient cycling in the northern Adriatic lagoonary sediments

17-20

339 KB

Egorov, I.E., Illarionov, A.G., Rysin, I.I., Sturman, V.I.

The silting of river-beds and floodplains of minor streams in Udmurtia

21-23 68 KB
Eyrolle, F., Antonelli, C., Duffa, C., Rolland, B.

The extreme flooding of the Rhône valley in December 2003 (South east France): Consequences on the translocation of sediments and the associated contaminants over the flooded areas

25-29

216 KB

Facchinelli, A., Magnoni, M., Perrone, U., Sacchi, E.

Post-depositional processes in lake sediments traced by heavy metals and radionuclides: a case study from Lake Sirio (Ivrea, Northern Italy) 

31-33 139 KB
Faganeli, J., Ogrinc, N., Walter, L. M., Žumer, J.

Geochemical characterization of the submarine spring of Izola (Gulf of Trieste, N Adriatic Sea)

35-39

712 KB

Geertrui, U., Lenzi, M., Iroume, A.

Magnitude-frequency analysis of bed load data in experimental Andean (Chile) and Alpine (Italy) catchments

41-44 466 KB
Globevnik, L., Kaligarič, M.

Hydrological changes of the Mura River in Slovenia, accompanied with habitat deterioration in riverine space

45-49 186 KB
Haag, I., Schmid, G., Westrich, B.

In-situ measurement and simulation of dissolved oxygen and nutrient transfer across the sediment-water interface of River Neckar, Germany

51-54 406 KB
Heath, E., Ogrinc, N., Faganeli, J., Covelli, S.

Sedimentary record of PAHs pollution in the Gulf of Trieste (Northern Adriatic Sea)

55-58

207 KB

Horvat, M.

The use of reference materials in environmental measurements; Case study - Hg analysis and speciation

59-61 108 KB
van Hullebusch, E. D., Auvray, F., Deluchat, V., Chazal, P. M., Baudu, M.

Impact of alum treatment on Phosphorus sediment fractionation and short term release in polymictic shallow lake: Influence of pH Conditions

63-66

245 KB

Kanduč, T., Pezdič, J., Vrabec, M., Zavšek, S., Ranzinger, M., Markič, M., McIntosh, J., Walter, L. M.

Tracing the carbon cycle using stable isotopes of carbon in the Pliocene lignite Velenje basin, Slovenia

67-69 169 KB
Kocman, D., Horvat, M., Jaćimović, R., Gibičar, D.

Determination of total mercury in solid environmental samples

71-74

335 KB

Kotnik, J., Horvat, M., Ogrinc, N., Milačič, R., Ščančar, J., Fajon, V., Križanovski, A.

Selected metals in the sediments of River Sava, Slovenia

75-79 320 KB
Kovač, N., Faganeli, J., Bajt, O., Orel, B., Šurca Vuk, A.

Investigation of sediment samples from the Gulf of Trieste (northern Adriatic) by FTIR spectroscopy

81-85 395 KB
Kummu, M., Koponen, J., Sarkkula, J.

Modelling Sediment and Ecosystem in Tonle Sap Lake for Impact Assessment

87-89 177 KB
Lojen, S., Gabelle, C., Čermelj, B., Wartel, M.

Sulfurization of organic matter in recent estuarine sediments (Authie Bay, N France)

91-93

206 KB

Miko, S., Mesić, S., Šparica-Miko, M., Prohić, E.

Isotopic trends and enrichment of atmospheric lead during the past two millennia in Lake Vrana on Cres Island (Croatia)

95-97 134 KB
Morche, D.

Calculating the fluvial sediment output in high mountain catchments

99-102

415 KB

Ogrinc, N., Faganeli, J.

Phosphorous regeneration and burial in coastal marine sediments (the Gulf of Trieste, N Adriatic)

103-105 155 KB
Rajchel, L., Rajchel, J., Ratajczak, T., Rzepa, G.

Deposits in carbonated waters from selected springs of the Polish Carpathians

107-110

172 KB

da Silva, J. F., Duck, R. W., Catarino, J. B.

Changing use of the estuarine system of the Ria de Aveiro, Portugal, and resultant impact on tidal flat sediments

111-114 164 KB
Šparica, M., Bačani, A.,  Koch, G., Alajbeg, A., Miko, S., Viličić,  D., Galović, I., Šparica-Miko, M., Ibrahimpašić, H., Bargant, S., Dolenec, T.

Ecosystem of Morinje Bay (Adriatic Sea, Croatia): Aspects of the Sediment/Water Interface

115-118 195 KB
Šömen Joksič, A., Horvat, M.

Effects of sample preparation and extraction protocols on availability of metals in leaching dredged sediments

119-122 281 KB
Tijani, M. N., Balogun, S. A., Adeleye, M. A.

Chemical and Microbiological Assessment of Water and Bottom-sediments Contaminations in Awba Lake (U.I.), Ibadan, SW–Nigeria

123-126

354 KB

Tijani, M. N., Onodera, S., Adeleye, M. A.

Environmental implications of adsorbed and total trace metals concentrations in bottom-sediments of an urban drainage network in a developing country

127-130 342 KB
Ulaga, F.

Concentrations and Transport of  Suspended Sediment in Slovene Rivers

131-135

491 KB

Veselý, J., Pařílková, J., Zachoval, Z.

River Bed and Stream Bank Monitoring

137-140 262 KB
Vreča, P., Muri, G.

Carbon and nitrogen dynamics in eutrophic mountain Lake Planina (NW Slovenia)

141-143

131 KB

Yilmaz, L.

River Morphology at the Meandering River Boundary Layers

145-151 178 KB
Yilmaz, L.

River basin networks morphological analysis in scope of entropy

153-156 165 KB
Zarris, D., Koutsoyiannis, D.

Evaluating sediment yield estimations from large-scale hydrologic systems using the rating curve concept

157-159

194 KB

Zwicker, G., Rubinic, J.

Water Level Fluctuations as an Indicator of Tufa Barrier Growth Dynamics in the Plitvice Lakes

161-163 215 KB
Žižek, S., Horvat, M., Toman, M. J.

Bioaccumulation of mercury in benthic communities of a river ecosystem, affected by mercury mining

165-168

218 KB

 

ABSTRACTS

     
Allah, A., Mohamed, S.

Towards safer environment: (3) phosphatic clays as a solution for removing Pb2+ from wastewater

171 1.8 MB
Abu-Zreig, M.

Sediment Control with Buffer Strips

172 1.8 MB
Achiari, H., Sasaki, J.

Accumulation and Decomposition of Organic Sediment in Shallow Waters

173 1.8 MB
Aleksandryan, A., Sakhkalyan, E., Khachatryan, A.

Persistent Organic Pollutants in Bottom Sediments: Rivers of Armenia

174 1.8 MB
Aleksandryan, A., Sakhkalyan, E., Khachatryan, A.

Persistent Organic Pollutants in Bottom Sediments of the Lake Sevan

175 1.8 MB
Almeida, P., Calligaris, C., Covelli, S., Bonardi, M., Sperle, M., Perin, G.

Assessment of heavy metals contaminationin coastal sediments of Guanabara Bay (Rio de Janeiro, Brazil) through regional geochemical baselines

176 1.8 MB
Andersen, F. Ř., Jřrgensen, M., Jensen, H. S.

Influence of Chironomus plumosus larvae on nutrient fluxes and phosphorus fractions in aluminum treated sediment

177 1.8 MB
Andersen,H. E., Svendsen, L. M., Kronvang, B.

Modelling sedimentation and resuspension of phosphorus in lowland streams

178 1.8 MB
Andersen, T., Andersen, F. Ř., Pedersen, O.

Higher CO2 concentration in water increases O2 concentration in Littorella uniflora vegetated sediment

179 1.8 MB
Arya, R.

Water, sediments, humans and health at an altitude of 15000 feet: hanle, Ladakh Himalys, India

180-181 1.8 MB
Auvray, I., Berthelin, J., Faure, P., Mansuy, L., Jeanneau, L., Ramelli, M.,  Montarges-Pelletier,E., Lartiges, B.

Organic matter biodegradability and nutrient availability in aerobic and anaerobic conditions along an upstream – downstream sequence of river sediments (Moselle catchment area)

182 1.8 MB
Badura, H., Schneider, J., Knoblauch, H., Heigerth, G.

Physical modelling for calibrating a numerical bed load transport model

183 1.8 MB
Baharuddin, N., Saim, N., Soon, C. S.

Predicting the fate of chlorpyrifos in paddy field using an evaluative equilibrium criterion (EQC LEVEL III) model

184 1.8 MB
Ballantine, D. J., Walling, D. E., Collins, A. L., Leeks, G. J.L.

Phosphorus storage in fine channel bed sediments

185 1.8 MB
Banasiak, R., Defloor, G., Verhoeven, R.

Quantification of the erosion resistance of an undisturbed and remoulded cohesive sediment bed

186 1.8 MB
Baneschi, I., Cioni, R., Guidi, M., Raco, B.

The behavior of nutrient and trace metals at the water-sediment interface: the case of the shallow coastal lake of Massaciuccoli (Italy)

187 1.8 MB
Barcellos, R. L., de Camargo, P. B., Brizzotti, M. M., Furtado, V. V.

Seasonal stable carbon isotope (d13C) variations in sediments of the Cananéia-Iguape lagoonal estuarine system, Săo Paulo state, south-eastern Brazil

188 1.8 MB
Bass, J. A. B., Wharton, G., Cotton, J. A.

Flow disturbance by in-stream macrophytes: a hot-wire anemometry and scaffold system for measuring fine-scale velocity patterns and mapping sediment deposits and habitat structures

189 1.8 MB
Belzunce, M. J., Borja, Á., Castro, R., Franco, J., Muxika, I., Pérez, V., Solaun, O., Valencia, V.

Study of the mobility of metals and the toxicity of contaminated sediments in littoral, estuarine and harbour waters in an area of the Cantabric Coast (North Spain)

190 1.8 MB
Berto, D., Rampazzo, F., Giordano, P., Giani, M.

Spectroscopic characterisation of organic matter in coastal sediments south of the Po river delta

191 1.8 MB
Biberhofer, J.

Application of an exotic mineral tracer to measure surficial sediment mixing layer and document sediment chronology

192 1.8 MB
Blake, W. H., Walsh, R. P. D., Sayer, A. M., Bidin K.

Sediment sources, transport and storage in primary and selectively-logged, tropical rainforest catchments of contrasting scale: towards a combined monitoring and tracing approach

193 1.8 MB
Chan, W.

A 3-D parallel model of a sediment and heavy metal transport model

194 1.8 MB
Ciglenečki, I., Pichler, S., Prohic, E., Ćosović, B.

Distribution of trace elements in bottom, pore water and sediment of meromictic seawater lake Rogoznica lake (Eastern Adriatic Coast)

195 1.8 MB
Ciglenečki, I., Bura-Nakić, E., Puskas, Z., Inzelt, G.

Electrochemistry as a tool for trace metal detection in peloid marine sediments

196 1.8 MB
Clarke, S. J., Wharton, G., Cotton, J. A.

Spatial and temporal variations in the sediment habitat of Ranunculus spp. in lowland chalk streams - implications for using macrophytes as environmental monitors of sediment and water health?

197 1.8 MB
Cooper, M., Faithful, J. W., Shields, G.

Sediment Dynamics of a Large Tropical River System: The Burdekin River and Lake Dalrymple, Australia

198 1.8 MB
Cotman, M., Zagorc-Končan, J.

Ecotoxicological monitoring - a tool for environmental management point source of pollution

199 1.8 MB
Cotton, J. A., Heppell, C. M., Wharton, G., Bass, J. A. B.

In-channel storage of fine sediment in vegetated rivers: implications for catchment sediment budgets

200 1.8 MB
Cotton, J. A., Heppell, C. M., Roberts, S. E., Bass, J. A. B.

Assessing the limitations of a portable continuous-flow centrifuge for environmental analysis of suspended particulate matter

201 1.8 MB
Czerniak, K.

The influence of EPS on sediment properties – laboratory experiment with artificial EPS

202 1.8 MB
David, E., Sandru, C., Armeanu, A., Niculescu, V.

Toxic chemicals in sediments from water and their effects on its quality

203 1.8 MB
Dedkov, A. P., Mozzherin, V. I., Gusarov, A. V., Safina, G. R.

Global erosion, suspended sediment yields and its changeability

204 1.8 MB
Denis, L., Desroy, N., Janson, A. L., Rauch, M.

Coupled approach of spatio-temporal variability in macrofauna and mineralization processes near the Seine River mouth (France)

205 1.8 MB
Dinelli, E., Sangiorgi, F., Donini, F., Fraternali, M., Fabbri, E.

Sediment-biota interactions in a polluted coastal lagoon (Piallassa Baiona, northern Italy): integrated geochemical and biological investigations

206 1.8 MB
Eckelhart, A., Schindl, G., Studnicka, M., Summer, W.

Comparing and standardizing suspended sediment information in international river basins

207 1.8 MB
Ekholm, P., Pekkarinen, J., Münster, U.

Determining algal-available phosphorus – tests with Selenastrum capricornutum and Phaeodactylum tricornutum

208 1.8 MB
Al-Enezi, E., El-Sammak, A., Al-Ghadban, A. N.

Distribution and deformation of benthic foraminifera as Pollution Index, offshore area, Kuwait, northern Arabian Gulf

209 1.8 MB
Faghihirad, S.,Tabatabai, M. R. M., Kolahdoozan, M.

Physical models application of fluid and sediment interactions in regulated reservoir dams

210 1.8 MB
Farguell, J., Queralt, I., Sala, M.

Suspended sediment particles size characteristics in the Mediterranean Anoia River basin

211 1.8 MB
Farwing, V. J., Blake, W. H., Doerr,  S. H., Humphreys, G. Rhodes,, E., Shakesby, R. A.

Reconstructing fire severity from reservoir sediments using selected sediment characteristics

212 1.8 MB
Faure, P., Mansuy, L., Jeanneau, L., Ramelli, M., Montagarges-Pelletier, E., Lartiges, B.,  Auvray,I., Berthelin, J.

Molecular and spectroscopic investigations of the sedimentary organic matter at the confluence of a polluted river (Fensch River) and the Moselle River (Lorraine, France)

213 1.8 MB
Foster, I., Proffitt, H., Mighall, T., Walling, D.

Post-Depositional 137Cs Mobility in the Sediments of Three Shallow Coastal Feshwater Lagoons, Southwest England

214 1.8 MB
Förstner,U.

Assessing and Restoring Disturbed Catchments – Risks from Historical Contaminated Sediments and Soils

215-216 1.8 MB
Friberg, N., Pedersen, M. L.

Retention of organic matter in small forest streams: importance of hydromorphological features

217 1.8 MB
Frignani, M., Langone, L., Romano, S., Bellucci, L. G., Ravaioli, M., Price, N. B., Galeano, E.

Historical patterns and mass balances of trace metals in sediments of the northwestern Adriatic Sea

218 1.8 MB
Gabelle, C., Billon, G., Leermakers, M., Ouddane, B.

Some geochemical features in highly metal contaminated sediments from river canals

219 1.8 MB
Gabelle, C., Vdović, N., Billon G., Potdevin, J. L.

Chemical interactions between high polluted slag and sediments from the river Deűle canal (northern France)

220 1.8 MB
Gachanja, A. N., Kamau, J. N., Ngila, C. J., Kazungu, M. J., Zhai, M.

Sediment-water fluxes for selected heavy metals at Lake Naivasha, Kenya

221 1.8 MB
Tom, G., Andreas, K., Reinhard, B.

Dietary bioavailability of particle-bound metals in river sediments: FTIR-DRIFT as a tool to predict the readily assimilative metal fraction

222 1.8 MB
Gangol, P.

Restoring Disturbed Catchments of the Himalayan Catchments of Nepal

223 1.8 MB
Gangol, P.

Environment friendly “ Green Roads “ for  sustainable developmentA Case Study of Nepal to minimize deterioration of mountain catchments

224 1.8 MB
Goharzadeh, A., Khalili, A.

Flow measurement at water-sediment interface

225 1.8 MB
Golobočanin, D., Miljević, N., Maksić, A., Nadezdić, M.

Spatial distribution of pollutants in bottom sediments of Serbian rivers

226 1.8 MB
Golterman, H. L.

Reviewing the chemistry of Phosphate and Nitrogen compounds in Sediments

227-228 1.6 MB
Grisenti, P., Righetti, M., Bertola, P.

Sediment Nutrients Release Induced by Internal Waves

229 1.6 MB
Gu, J., Zhao, Z., Lai, H. Y., Shen, P.

Ecological Quality of Water and Sediment at Mai Po Nature Reserve of Hong Kong

230 1.6 MB
Gusarov, A. V.

The intraannual unevenness of runoff and suspended sediment yields in river basins of East Europe

231 1.6 MB
Hĺkanson, L., Karlsson, O. M.

A dynamic model to predict phosphorus fluxes, concentrations and eutrophication effects in Baltic coastal areas

232 1.6 MB
Hanafi, S., Hart, B. T., Grace, M. R.

Can nutrient spiraling measurements detect seasonal pattern of nutrient use? A case study in Lyrebird Creek, a forested stream in the Dandenong Ranges, Victoria

233 1.6 MB
He, M., Sun, Y., Yang, Z., Li, X.

The characteristics of polychlorinated biphenyls pollution in surface sediments of mid- and down-stream of Yellow River, China

234 1.6 MB
Heath, E., Antonić, J., Kosjek, T., Kompare, B., Zupančič-Kralj, L.

(Bio)degradation of non-steroidal anti-inflammatory drug residues in lacustrine and river environments

235 1.6 MB
Hebel, B., Weibel, M., Weisshaidinger, R., Katterfeld, C.

Model verification for EROSION 3D: Comparing calculated surface runoff and sediment yield to measured data from an agricultural watershed in the Swiss Jura Region

236 1.6 MB
Hejzlar, J., Boers, P., Kronvang, B.

The assessment of nutrient retention capacity of lakes and reservoirs

237 1.6 MB
Heppell, C. M., Spencer,  K. L., Cutter, S. L.

Concentrations of phenylurea and triazine herbicides in two contrasting European estuaries: The Seine Estuary (France) and the Medway Estuary (UK)

238 1.6 MB
Hines, M. E.

Microbially-mediated redox cycling at the oxic-anoxic boundary in sediments: Comparisons of disparate habitats

239 1.6 MB
Hoare, D. J., Sayer, C. D., Heppell, C. M.

Ecological change in freshwaters following persistent antifoulant biocide contamination

240 1.6 MB
Horvatinčić, N., Briansó, J. L., Obelić, B., Barešić, J., Krajcar Bronić, I.

Study of eutrophication process in the Plitvice Lakes by water and sediment composition

241 1.6 MB
Hupfer, M., Lewandowski, J.

Phosphorus retention and early diagenetic phosphorus transformation in Lake Arendsee (Germany)

242 1.6 MB
Imamaura, M., Tateda, Y., Ishii, T.

Emission of nitrous oxide from costal water and sediments in mangrove forest ecosystem

243 1.6 MB
Isazadeh, S., Tajrishi, M., Nazari, A.

Phosphorus release rate from Latian dam sediment

244 1.6 MB
Jędrysek, M. O., Halas, S., Wada, E.

Carbon Isotopic Composition of Early-Diagenetic Methane - Changes with Depth of Sediments

245 1.6 MB
Jędrysek, M. O., Skrzypek, G.

Sulphur, hydrogen and carbon isotopes in peat – diagenesis, water level and temperature records

246 1.6 MB
Jensen,H. S., Bendixen, T., Andersen, F. Ř.

Transformation of particle-bound phosphorus at the land-sea interface in a Danish estuary

247 1.6 MB
Jones, P. A., Collins, A. L., Walling, D. E.

Estimating caesium-137 reference inventories at the catchment scale

248 1.6 MB
Kaasalainen, H., Leivuori, M., Lukkari, K., Motelica-Heino, M.

Assessing the use of DET and DGT techniques in phosphorus process studies in the sediments of the Gulf of Finland, the Baltic Sea

249 1.6 MB
Katsman, R., Aharonov, E.

Study of compaction bands originating from cracks and notches in High-porosity Sedimentary Rock

251 1.6 MB
Katterfeld, C., Hebel, B., Schneider, P., Weisshaidinger, R.

The contribution of bank and channel erosion to the suspended sediment and phosphorus yield

252 1.6 MB
Kayaturk, Y., Kokpinar, M. A., Gogus, M.

Effect of collars on time variation  of local scour around abutments

253 1.6 MB
Kefford, B. J., Hassell, K., Choy, S. C., Nugegoda, D.

Assessing the risk of suspended sediment and salinity, alone and in combination, on freshwater fauna in Australian low gradient rivers

254 1.6 MB
Kim, C.

Three-Dimensional Sediment Transport Modeling on the  South Coast of Korea

255 1.6 MB
Kleeberg, A.

Periphytic filamentous green algae in an acid (pH 2.9) mining lakes – impact on biogenic alkalinity generation

256 1.6 MB
Knoblauch, H., Badura, H., Schneider, J., Wagner, E.

Determination of Flow and Transport Processes in an Alpine Reservoir

257 1.6 MB

Koff, T.

The distribution of macrophytes over a lake bed 258 1.6 MB
Koschorreck, M., Bozau, E., Frömmichen, R., Geller, W., Herzsprung, P., Wendt-Potthoff, K. Sediment-water interactions during remediation of an acidic mining lake 259 1.6 MB

Koshimizu, S., Tomura, K., Kobayashi, H.

Geochemical interactions between underground water and sediments  around Mt. Fuji, central Japan 260 1.6 MB

Kozerski, H. P., Schwartz, R., Hintze, T.

Estimation of the material exchange between the River Elbe and its dead zones in time scales between minutes and decades 261 1.6 MB

Andreas, K.

Development and use of a hydro-acoustic measuring system for the investigation of the dynamics of the bed load transport and the characterisation of the moved particles regarding their quantity and quality 262 1.6 MB

Krishnappan, B. G., Droppo, I. G.

Use of an in-situ erosion flume for measuring stability of sediment deposits in Hamilton Harbour, Canada 263 1.6 MB

Kronvang, B., Hejzlar, J., Boers, P., Jensen, J. P., Andersen, T., Arheimer, B., Behrendt, H.

Calculation of nutrient retention in European catchments applying a standard tool: EUROHARP-NUTRET 264 1.6 MB

Kronvang, B., Hoffmann, C. C., Andersen, H. E., Pedersen, M. L., Ovesen, N. B.

Sediment, organic matter and particulate phosphorus sinks and sources following restoration of Danish rivers and floodplains 265 1.6 MB

Lai, M.Y., Gu, J. D.

Mineralogical Analysis and Fractionation of Heavy Metals in Sediments of Mai Po Nature Reserve 266 1.6 MB

Laskov, C., Hupfer, M.

Spatial patterns of porewater parameters and microbial turnover rates within the rhizosphere of submersed macrophytes 267 1.6 MB

Lauridsen, R. B., Kronvang, B., Friberg, N.

Occurrence and impact of sediment-bound pyrethroids in Danish streams 268 1.6 MB

Lee, J. S., Kim, J. H., Jung, G. B., Shin, J. D., Kim, W. I., Yun, S. G.

Geomorphologic Effects on Sedimentation and Purification of Run-off from Farm Land 269 1.6 MB

Lehtoranta, J., Ekholm, P., Lukkari, K., Leivuori, M., Pitkänen, H.

Phosphorus retention in an agriculturally loaded estuary 270 1.6 MB

Leivuori, M., Kaasalainen, H., Motelica-Heino, M., Kotilainen, A., Karhu, J.

Metal dynamics in surface sediments investigated by the techniques of diffusive equilibration and gradient in thin-films (DET and DGT) in the Gulf of Finland, Baltic Sea 271 1.6 MB

Li, J., Wang, Y., Gu, J. D.

Degradation of Endocrine-disrupting Phthalates: Microorganisms Isolated from Mangrove and the Biochemical Pathways 272 1.6 MB

Lopez,D. L., Hollenkamp, C., Gierlowski-Kordesh, E.

Variability of heavy metal concentrations in a lake affected by acid mine drainage 273 1.6 MB

Lukkari, K., Leivuori, M., Jensen, H. S.

Phosphorus extraction methods tested on sediments from the Gulf of Finland 274 1.6 MB

Marti, C., Oldham, C., Imberger, J.

Understanding the fate of biogenic particles in carbon-limited, stratified lakes 275 1.6 MB

Markič, M., Sachsenhofer, R. F., Pezdič, J.

Peat – water interactions and resulting characteristics of coals 276 1.6 MB

Massoud A. H. S., Badr, N. B.

Distribution of total copper and organic matter in the sediments of two Mediterranean basins subjected to different levels of pollution 277 1.6 MB

Mayer, T., Rosa, F., Charlton, M.

Relationship between the sediment geochemistry and internal phosphorus loadings in a Great Lakes coastal marsh, Cootes Paradise 278 1.6 MB

McDowell, R. W., Stewart, I.

Effect of wetting and drying on phosphorus forms in upland stream sediments 279 1.6 MB

Meili, M., Skarp, J.

Mobility of metals in lake sediments exposed to experimental and natural redox changes 280 1.6 MB

Menhaj, M. B., Ahmadian, R., Taher-shamsi, A.

Study of Categorizing Input Data Effects on Sediment Estimation Using Neural Network 281 1.6 MB

Meyers, P. A.

Paleolimnological reconstructions from isotopic compositions of lake sediment organic matter 282 1.6 MB

Mikac, N., Roje, V., Dautović, J., Kniewald, G., Ciglenečki, I., Billon, G.

Determination of trace metals in porewater from the Adriatic Sea coastal sediments by HR ICPMS 283 1.6 MB

Miserocchi, S., Frignani, M., Boldrin, A., Turchetto, M., Langone, L., Albertazzi, S.

210Pb transport by sinking particles at two selected sites of the Southern Adriatic and Ionian seas 284 1.6 MB

Miserocchi, S., Langone, L., Tesi, T.

Source and distribution of organic matter on the western Adriatic continental shelf 285 1.6 MB

Montar Ges-Pelletier, E., Lartiges, B., Rouillier, M. C., Faure, P., Mansuy, L., Auvray, I., Berthelin, J.

Metal contamination in suspended matter and sediments: the junction of Fensch and Moselle rivers, France 286 1.6 MB

Mori, Anton Brancelj, N.

Effects of different land use on hyporheic communities of four river systems from central Slovenia 287 1.6 MB

Murko,S., Milačič, R., Ščančar, J.

Use of various matrix modifiers for the determination of Cd and Pb by ETAAS in sediments after close vessel microwave assisted digestion 288 1.6 MB

Mutlu, H., Kadir, S., Akbulut, A.

Evaluation of mineralogy and water-rock interaction in a brackish lake: Lake Acigol in Western Turkey 289 1.6 MB

Nabelkova, J., Kominkova, D.

Distribution of Heavy Metals under Conditions of an Urban Small Stream 290 1.6 MB

Nastro, G. M., Capellacci, S., Ricci, F., Penna, N.

Development of phanerogames in the northern Adriatic Sea 291 1.6 MB

Ni, J., Sun, L.

Modification of COD in hyper-concentrated sediment-water system 292 1.6 MB

Nikolaevich, N., Sukhodolov, A., Rudnicka, A.

Estimating paleo-flows in lowland meandering streams on example of the River Spree, Germany 293 1.6 MB

Olsson, M., Jonsson, P., Asplund, L., Bignert, A., Ericsson, U., Nylund, K.

Factors controlling  retention of non-polar organic contaminants in Baltic Sea sediments 294 1.6 MB

Osterc, A., Stibilj, V.

Assessment of 129I in marine sediments from the Adriatic Sea 295 1.6 MB

Ouddane, B., Clarisse, O., Billon, G., Deloffre, J., Lafitte,  R., Fischer, J. C.

Determination of traces metal in the Seine estuary porewaters by the DGT technique 296 1.6 MB

Owens, P. N., Blake, W. H., Petticrew, E. L.

Changes in sediment sources following wildfire in mountainous terrain: a paired-catchment approach, British Columbia, Canada 297 1.6 MB

Packman, A. I., Marion, A.

Effect of Sediment Structure on Hyporheic Exchange and Pore Water Transport 298 1.6 MB

Pakhomova, S., Rozanov, A., Vershinin, A., Kononets, M.

Fluxes of Iron and Manganese across the Bottom Water-Sediment Interface under Various Redox Conditions 299 1.6 MB

Pedersen, M. L.

Stability of in-stream habitats in small lowland streams – interactions between sediment, flow and catchment geology 300 1.6 MB

van der Perk, M., Owens, P. N., Deeks, L. K., Rawlins, B. G.

Sediment geochemical controls on in-stream phosphorus concentrations during baseflow 301 1.6 MB

Perrone, U., Facchinelli, A.

Phosphorus release from sediment in a small eutrophic Italian lake 302 1.6 MB

Petticrew, E. L., Owens, P. N.

Wildfire Effects on the Quality and Quantity of Suspended and Gravel Stored Sediments 303 1.6 MB

Phillips, M. R.

Recent changes in sediment transport along the Penarth coast, Wales, UK 304 1.6 MB

Piazza, R., Ruiz-Fernández, A. C., Zangrando, R., Frignani, M., Páez-Osuna, F.

PCBs in surficial sediments from selected aquatic environments of the Metropolitan Zone of Mexico City and the coastal states of Oaxaca, Chiapas, Sinaloa and Veracruz (Mexico) 305 1.6 MB

Pittam, N. J., Mighall, T. M., Foster, I. D. L.

Sediment source changes: their effect on pollen assemblages in lake sediments 306 1.6 MB

Poleto, C., Merten, G. H., Silveira, A. L. L.

Sediment sources in an urban watershed in south Brazil 307 1.6 MB

Porto, P., Walling, D. E., Callegari, G., Catona, F.

Using fallout lead-210 measurements to estimate soil erosion in three small catchments in Southern Italy 308 1.6 MB

Prevedelli, D., Bellucci, L. G., Ansaloni, I., Frignani, M., Castelli, A., Ravaioli, M.

Macrobenthos and environmental characteristics in the Venice Lagoon 309 1.6 MB

Proffitt, H., Foster, I., Mighall, T., Dawson, A.

Cyclic Variations in Conductivity and Chloride in a Freshwater Coastal Lagoon, Slapton Ley, Southwest England 310 1.6 MB

Punning, J. M., Terasmaa, J.

The impact of lake-level fluctuations on sediment dynamics 311 1.6 MB

Puste, A. M., Pramanik, B. R., Jana, K., Das, D. K.

Inland freshwater ecosystem - degree and divergence of deposits that impeded in the way of development and socio-economics of Indian Sub-continent 312 1.6 MB

Rahman, AKM, Al Bakri, D., Ford, P., Church, T.

Sediment as a source of internal loading of bio-available nutrients in Ben Chifley Reservoir, Australia 313 1.6 MB

Rajic, M., Stoiljkovic, D., Rajic, M.

Influence of evapotranspiration on water mineralization in eolian sediments 314 1.6 MB

Mathieu, R., Lionel, D.

Mineralization of Phaeocystis sp. derived phytodetritus in intertidal permeable sediment 315 1.6 MB

Read, D., Oldham, C., Ivey, G.

Understanding and modeling redox reactions in carbon limited sediments 316 1.6 MB

Reid, M. K., Spencer, K. L.

A comparison of conventional and microwave assisted sequential extraction methods for Cu, Pb and Zn in estuarine sediments 317 1.6 MB

Roberts, S. E., Heppell, C. M., Walling,  D. E.

In-stream changes in the composition of fine fluvial sediment and their implications for sediment-associated pesticide transport in lowland permeable catchments 318 1.6 MB

Rolland, B., Eyrolle, F., Bourlčs, D.

Significance of floods in the transfer of suspended matter and associated radioactivity from the Rhône River towards the Mediterranean Sea 319 1.6 MB

Rothwell, J., Evans, M., Allott, T.

Heavy metal flux from eroding peatland catchments in the Peak District, southern Pennines, UK 320 1.6 MB

Rozanov, A. G.

Some results of direct measurements of chemical exchange through the bottom-sediment interface 321 1.6 MB

Ruiz-Fernández, A. C., Páez-Osuna, F., Bellucci, L. G., Frignani, M.

Recent sedimentary history of organic matter and nutrient accumulation in the Ohuira Lagoon, northwestern Mexico 322 1.6 MB

Rumhayati, B., Grace, M., McKelvie, I. D.

A Prospective Binding Gel of DGT Technique for Measuring Filterable Organic Phosphorus from Sediment Pore and Overlying Waters 323 1.6 MB

Sadeghi, S. H.

Sediment Graphs, Importance and Development 324 1.6 MB

Saenger, N., Kitanidis, P. K., Street, R. L.

Numerical analysis of surface-subsurface mass transfer and residence times at a riffle-pool pair in the Lahn River, Germany 325 1.6 MB

Safina, G. R.

Zonality of anomalous manifestation of suspended sediment yields in river basins on the east of Russian plain 326 1.6 MB

El-Sammak, A., Boukhary, M., Alsharhan, A. R., Al-Kaabi, N.

Effect of the Environmental Parameters on the Distribution of Benthic Foraminifera in the Coastal Area of Ras Al-Khaimah, United Arab Emirates 327 1.6 MB

El-Sammak, A., Al Qubaisi, N., Abu Zeid, M.

Metals accumulation in the sediments of the offshore area, United Arab Emirates 328 1.6 MB

Sanders, I. A., Heppell, C., Trimmer, M.

Organic matter mineralisation beneath the Chalk Stream Water Crowfoot (Ranunculus penicillatus var. calcareous) 329 1.6 MB

Sayer, A. M., Walsh, R. P. D., Blake, W. H.

The dynamics of sediment delivery to streams by soil pipes in rainforest catchments, Malaysia 330 1.6 MB

Schneider, J., Knoblauch, H., Badura, H., Heigerth, G.

Performance of a flushing event at the run-off river plant Bodendorf in Styria/Austria 331 1.6 MB

Schneider, P., Katterfeld, C., Ross, J. H.

Sediment-water interaction in the hyporheic zone 332 1.6 MB

Sekhar M. C., Kumar, S. S.

Assessment and Prediction of Nutrient Loads from a River Basin 333 1.6 MB

Sekhar M. C., Reddy, K. S.

Modelling stream water chemistry using river basin land use characteristics 334 1.6 MB

Shadananan Nair, K.

Increasing Water Stress Associated with the Sedimentation in the West Flowing Rivers of Kerala 335 1.6 MB

Sharma, S. K.

Emerging health issues associated with the water-rock interaction in parts of India 336 1.6 MB

Sharma, U. C., Sharma, V.

Sources, sinks and effect of sediment load in fresh water ecosystem of northeastern region of India 337 1.6 MB

Shen, P., Zhou, H., Yan,  Y., Gu, J. D., Lai, J.

Ecological Pollution Stress on Benthic Infauna Macroinfaunal Community at the Mai Po and Inner Deep Bay Ramsar Site in Hong Kong 338 1.6 MB

Skei, J.

Sediment remediation in Norway - national status and plans 339 1.6 MB

Smith, B. P. G., Naden, P. S., Haygarth, P. M., Butler, P. J., Granger, S. J.

Developing a new tracing technique for slurry and particulate transport through grassland catchments 340 1.6 MB

Smith, B. P. G., Naden, P. S., Jarvie, H. P., Neal, C., Haygarth, P. M.,
Butler, P. J., Joynes, A. J.

Links between farm management operations, instream sediment processes, and water quality within a grassland catchment in the SW of England 341 1.6 MB

Spagnoli, F., Bartholini, G., Marini, M., Giordano, P., Specchiulli, A., Fiesoletti, F.

Biogenic matter diagenesis  in sediments of the Gulf of Manfredonia, southern Adriatic Sea 342 1.6 MB

Spagnoli, F., Bartholini, G., Dinelli, E., Specchiulli, A., Fiesoletti, F.

Geochemistry and particle size of surface sediments from the Gulf of Manfredonia (southern Adriatic Sea) 343 1.6 MB

Spencer,K. L., Dewhurst, R. E., Penna, P.

Impacts of Water Injection Dredging on Water Quality and Ecotoxicity in Limehouse Basin, Thames Estuary, UK 344 1.6 MB

Srivastava, A.

Study of sediments of the Upper Reaches of River Ganga: its Geo-environmental implication 345 1.6 MB

Stojiljkovic, D., Rajic, Milica, Rajic, Milorad.

The role of alluvial sediments in surface water filtering 346 1.6 MB

Stojiljković, D., Šekularac, G., Stojiljković, M.

Natural tracers in karst terrains 347 1.6 MB

Stojiljković, D., Zrnif, Z., Šekularac, G.

The boron migration in the water of paleolandslides Sremski Karlovci 348 1.6 MB

Sukhodolov, A., Nützmann, G., Katolikov, V.

On dynamics of bedforms in natural streams: implications for exchange processes between surface and interstitial waters and benthic biota 349 1.6 MB

Sukhodolova, T., Sukhodolov, A., Nikolaevich, N.

Spatial patterns of macrophyte abundance and their correspondence to the patterns of bedload transport and morphology in the Spree River 350 1.6 MB

Suzuki, K., Spencer, K. L.

Development and evaluation of Rare Earth Element (REE) labelled clays as fine sediment transport tracers in the marine environment 351 1.6 MB

Ščančar, J., Milivojevič Nemanič, T., Zuliani, T., Milačič, R., Marcic, C., Lespes, G.

Organotin compounds and Cd, Pb, Ni, Cr, Cu and Zn in the sediments of the Ljubljanica River 352 1.6 MB

Ščančar, J., Zuliani, T., Milačič, R.

Levels of organotin compounds and selected metals in the Slovenian marine environment 353 1.6 MB

Taher-shamsi, A., Ahmadian, R., Menhaj, M. B.

A Nero-Based Sediment Estimation Compared with Depth Averaged Formula 354 1.6 MB

Tallberg, P.

Diatom-induced Si pulses to the sediment surface in a eutrophic lake and implications for the release of P 355 1.6 MB

Thoumelin, G., Billon, G., Barthe, J. F., Fischer, J. C.

Influence of bacterial activity on early diagenetic processes in the Authie Estuary (Northern France) 356 1.6 MB

Tomaszek, J. A., Gruca – Rokosz, R.

Quantification of denitrification rates in sediments of the Solina reservoar 357 1.6 MB

Vetter, T.

Impact of an intermitted sediment sink on the bottom morphology of a floodplain river (Mulde River, Germany) 358 1.6 MB

Trung,N. N.

Using DC electrical resistivity to investigate saltwater/freshwater intrusion in the Haiphong coastal plain, Vietnam                                                                359 1.6 MB

Vanlierde, E., de Schutter, J., Meys, J. F. A., Mostaert, F., Jacobs, P.

The composition of authigenic iron compounds and its contribution to fluvial suspended sediment concentrations and fluxes in the Nete Basin, Belgium 360 1.6 MB

Walling, D., Fang, D.

Incorporating the effects of particle size and organic matter enrichment and depletion, when using environmental radionuclides as sediment tracers 361 1.6 MB

Walsh, R. P. D., Blake, W. H., Garbett-Davies, H. R., James, J. G., Dyrynda, P.,
Ridgway, J., Barnsley, M. J.

Changes in the metal content of bed sediment along a river-lake-estuary system in a rehabilitated post-industrial landscape 362 1.6 MB

Walter, L. M., Szramek, K., Williams, E. L., Ogrinc, N., Kanduč, T.

Carbonate weathering and HCO3- fluxes from temperate carbonate-rich landscapes, Michigan (USA) and Slovenia 363 1.6 MB

Wauer,G., Koschel, R., Casper, P., Gonsiorczyk, T.

Combined Al- and CaCO3-treatment for controlling of internal phosphorus loading from sediments of a stratified eutrophic lake 364 1.6 MB

Sun, W., Ni, J., Dong, J.

Sorption of selected endocrine disruptors on sediments from major rivers of China 365 1.6 MB

Weisshaidingera, R., Katterfelda, C., Hebelb, B., Schneidera, P.

Impact of artificial drainage systems to matter and nutrient yield in the Swiss Jura Mountains 366 1.6 MB

Wharton, G., Wotton, R. S., Bass, J. A. B., Heppell, C. M., Trimmer, M., Cotton, J. A., Sanders, I. A., Warren, L. L.

Biological engineering of flows and fine sediments by macrophytes and suspension feeders in the Frome and Piddle Catchments, Dorset (UK) 367 1.6 MB

Xu, G., Guo, S.

Influence of a “soil erosion control project” on inflows and inflowing sediment runoffs at the Three Gorges Reservoir 368 1.6 MB

Xu, N., Ni, J.

Interactions between phthalate esters and copper in their sorption process on Yellow River sediments 369 1.6 MB

Zakiaghl, H., Ayyoubzadeh, S. A.

Experimental Study on  Bed form Dimensions in Compound Open Channels 370 1.6 MB

Zebracki, M., Alary, C., Bonté, P.

Particle-associated metallic contaminants transfer in a river displaying polluted sedimentUse of environmental radionuclides 371 1.6 MB

Zorzou, M., Foster, I., Woodward, J.

Suspended sediment dynamics in a Mediterranean mountain catchment over the last five decades: assessing the role of large floods 372 1.6 MB

Žic, V., Ciglenečki, I.

Geochemistry of inorganic iodine in the Rogoznica Lake 373 1.6 MB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

 

Letnik 51, Št. 4 (December 2004) 

Avtor/-ji Naslov Strani Članek
Gosar, M.

Vplivi kovinskih rudnikov na okolje

2097-2107

769 KB

Dervarič, E., Likar, J., Merhar, B.

Some Tunnel Construction Sequences in Carboniferous Soft Rocks Analysed by Rheological Model

2109-2115 720 KB
Vukelić, Ž., Šporin, J., Vižintin, G.

Pore Pressure

2117-2125

667 KB

Sedlák, V.

Possibilities of modelling surface movements in GIS in the Košice Depression, Slovakia

2127-2133 859 KB
Hann, D., Kranjc, M., Stražišar, J.

Velikost delcev in porazdelitev velikosti delcev kot parametra, ki pomembno vplivata na lastnosti tečenja sipkih snovi

2135-2143

774 KB

Horvat, A., Mišič, M.

Mineralogy and sedimentology of diatomaceous sediments of Slovenia

2145-2161 1.4 MB
Žibret, G., Šajn, R.

Računalniški postopek izračunavanja zalog in virov mineralnih surovin

2163-2173

807 KB

Dozet, S.

Zaplaška formacija, osrednja Slovenija

2175-2189 368 KB
Dozet, S.

O karnijskem oolitnem železnatem boksitu Kopitovega griča ter o plasteh v njegovi talnini in krovnini

2191-2208

881 KB

Miler, M., Bevc, S., Dolenec, T., Pavšič, J. 

Izotopske raziskave rodolitov s širšega območja Kozjanskega

2209-2220 496 KB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

 

Letnik 51, Št. 3 (Junij 2004)   - 7th International Conference on Mercury as a Global Pollutant

Avtor/-ji Naslov Strani Članek
Different authors Part 3- Atmospheric 1477-1850 24 MB
Different authors Part 3- Analytical 1851-2067 14.9 MB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

 

Letnik 51, Št. 2 (Junij 2004)   - 7th International Conference on Mercury as a Global Pollutant

Avtor/-ji Naslov Strani Članek

Different authors

Part 2 - Biogeochemistry

765-1094 19.5 MB

Different authors

Part 2 - Biogeochemistry

1095-1466 25.9 MB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

 

Letnik 51, Št. 1 (Junij 2004)  - 7th International Conference on Mercury as a Global Pollutant

Avtor/-ji Naslov Strani Članek

Different authors

Part 1 - Contaminated Sites

1-331 19.6 MB

Different authors

Part 1 - Healt

333-560 12.9 MB

Different authors

Part 1 - Management

561-755 13.5 MB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

 

Letnik 50, Št. 4 (December 2003) 

Avtor/-ji Naslov Strani Članek
Pirc, S.

Vodni mahovi kot vzorčno sredstvo v geokemiji

735-763

4,0 MB

Rosina, A.

Differential Thermal Analysis in Metallurgy, used at the Department in Ljubljana

765-775 358 KB
Pavlovec, R.

Tipi numulitinskih nahajališč v Dinaridih

777-788 409 KB
Bajželj, U.

Odkopne metode z zasipom – okolju prijazna tehnologija

789-845 3,6 MB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

 

Letnik 50, Št. 3 (December 2003)

Avtor/-ji Naslov Strani Članek
Terčelj, M., Peruš, I., Turk, R.

Predicting of tool wear for hot metal forging - an overview
and suggested new approach

589-605

946 KB

Markoli, B., Spaić, S.

The constitution of the welded joint in the GX4CrNi13-4 stainless steel

607-618 537 KB
Kosec, B., Kosec, L., Bizjan, F.

Poškodba vijaka na glavi bencinskega motorja osebnega avtomobila
s prostornino 1,8 litra

619-625 279 KB
Savov, L., Volkova, E., Janke, D.

Copper and Tin in Steel Scrap Recycling

627-641 1,5 MB
Pezdič, J.

Isotope Fractionation of Long Term Precipitation Averages
in Ljubljana (Slovenia)

643-652

405 KB

Faganeli, J., Ogrinc, N., Pezdič, J

13C   kot  indikator izvora sedimentirajoče in sedimentirane organske snovi v Lyonskem zalivu (Z Sredozemsko morje)

653-664 888 KB
Dozet, S.

Geološka zgradba Kozjanskega med Savinjo in Rudnico
Prvi del: mlajši paleozoik in mezozoik

665-687 464 KB
Šrot, V., Rečnik, A., Mirtič, B.

Ploskovne napake v naravnih kristalih sfalerita

689-706 716 KB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

 

Letnik 50, Št. 2 (December 2003) 

Avtor/-ji Naslov Strani Članek
Dolenec, T. Todorokit - 10Å manganat z Jabuške kotline (srednji Jadran)
453-466

886 KB

Šrot, V., Rečnik, V., Mirtič, B., Dolenec, T. Značilnosti kristalov fluorita s severnih pobočij Blegoša
467-483
539 KB
Plaskan, M., Zupančič, N., Mišič, M. REE v zgornjih delih tal, nastalih na granodioritu
485-502
1,5 MB
Kanduč, T., Pezdič, J., Lojen, S., Zavšek, S. Raziskave sestave plina pred čelom delovišča v lignitni plasti iz Velenjskega bazena
503-511
600 KB
Kočevar, H., Šetinc, M. Vključitev hidrogeoloških parametrov v model za ocenjevanje tveganja pri prevozu nevarnega blaga
513-523

370 KB

Dozet, S. Stratigrafska vrzel srednji lias - spodnji malm na območju Suhe krajine
523-541
448 KB
Žerdin, F. Prestrukturiranje premogovniškega gospodarstva v Sloveniji
543-554
421 KB
Stražišar, J. Stanje in perspektive rudarstva in geotehnologije v Sloveniji
555-578
2,0 MB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]

 

Letnik 50, Št. 1 (September 2003)

Avtor/-ji Naslov Strani Članek
Allen, A., Milenic, D.

Drainage problems during construction operations within a buried valley gravel aquifer

1-4

175 KB

Angeles-Serrano, G., Carrillo-Rivera, J., Hernández, G Groundwater recharge processes in the Central Region of Mexico 5-8

617 KB

Aureli, A., Cusimano, G., Carrubba, S., Di Pasquale, M., Alicata, A., Mazzurco, N., Agata Maria Giovanna Privitera, A. M. G., Silluzio, C, Tosto, S.

Operative proposals for resisting the phenomenon of the sea water intrusion along the coast of the eastern Sicily

9-12

307 KB

Bašagić, M., Skopljak, F.

An Artesian aquifer in Rakovica near Sarajevo area

13-16

187 KB

Beguš, T, Kočevar, M., Prestor, J., Sotlar, K.

Tunnels in karst and flysch in Slovenia

17-20

415 KB

Benac, Č., Rubinić, J., Karleuša, B., Jardas, B., Oštrić, M.

Changes of hydrogeological conditions provoked by construction in the coastal zone of Rijeka

21-24

202 KB

Benamatić, D., Marasović, M., Pešt, D., Pavičić, A.

Geophysical investigations for the remediation of the karst field storage basin with cover

25-28

111 KB

Berti, M. , Pedron, R.,  Simoni, A., Sottani, A.

Groundwater constraints in quarries exploitation: a coupled approach by means of geotechnical and hydrogeological modelling to deep existing gravel pits

29-32

223 KB

Biondić, A., Biondić, R., Kapelj, S.

Protection of the karst aquifers in the river Kupa catchment area and sustainable development

33-36

144 KB

Bocanegra, E., Luis del Río, J., López de Armentia, A.

Geoindicators applied to the risk of groundwater contamination due to urban expansion and externalities in Mar del Plata, Argentina

37-40

149 KB

Bonacci O., Roje-Bonacci, T.

Groundwater on small Adriatic karst islands

41-44

138 KB

Bonomi, T., Bellini R.

The tunnel impact on the groundwater level in an urban area: a modelling approach to forecast it

45-48

536 KB

Booth, C. J.

Groundwater as an environmental constraint of longwall coal mining

49-52

119 KB

Bračič Železnik, B., Železnik, B

The pipeline construction on the Ljubljana marshland – influence of hydrogeological characteristics

53-56

164 KB

Bračič Železnik, B., Veselič, M., Vodopivec F.

Subsidence measurements – marshland subsiding owing to pumping the groundwater

57-60

198 KB

Brenčič, M.

Past and present experiences of highways construction in Slovenia – groundwater and highways interaction

61-64

113 KB

Brenčič, M.

Forecasting high groundwater levels for deeper excavations

65

36 KB

Bricelj, M.

Microbial tracers in groundwater research

67-70

274 KB

Brilly, M., Jamnik, B., Drobne, D. 

Chromium contamination of the Ljubljansko Polje aquifer

71-74

148 KB

Brkić, Ž., Kapelj, S., Larva, O., Marković, T., Vlahović, T

Hydrogeology and hydrogeochemistry in the alluvial aquifer of the Zagreb area (Croatia)

75-78

203 KB

Bucich , N. G., Nagy, M. I.

Affectation of urban structures by variation of phreatic level (natural and anthropic), Buenos Aires, Argentina

79-82

488 KB

Cançado, C. J., Moreira, M. A. A., Mendes, R. M., Lorandi, R.

Vulnerability potential analysis of aquifers aiming the implementation of sanitary landfills; case study: municipality of Descalvado (Brazil)

83-86

116 KB

Carrillo-Rivera, J. J., Martinez, S. E.

Socio-economic constraints of groundwater in Capital La Rioja, Argentina

87-90

214 KB

Chao, J., Kacimi, I., El Mansouri, B.

Hydrogeological modelling for establishment the protection perimeters in Morocco

91-94

368 KB

Chourasia, L. P.

Environmental impact of intensive irrigation in a part of Chambal project command area of Madhya Pradesh, India

95

36 KB

Cronin, A. A., Taylor, R. G., Fairbairn, J.

Rising solute trends from regional groundwater quality monitoring in an urban aquifer, Nottingham, UK

97-100

350 KB

Dematteis, A., Darmendrail, X., Perello, P., Damiano, A., Pastorelli, S., Novel, J. P., Delle Piane, L., Baptendier, E., Perrochet, P., Renard, P., Gallarŕ, F., Brino, L.

The hydrogeological studies concerning the new international railway connection between Lyon and Turin: forecasting groundwater impact during tunneling

101-104

183 KB

Dokmanovic, P., Jemcov, I., Milanovic, S., Hajdin, B.

Hydrogeological risk factors of dam and reservoir construction - a case example “Bogovina”

105-108

135 KB

Eftimi, R.Amataj, S.

The assessment of the fracture zone of Valias coal mine in Albania, using the single well point dilution method of a radioactive tracer

109-112

147 KB

Eiswirth, M., Hötzl, H.

Assessing the environmental risk of grouting with soft gels

113-116

247 KB

Eiswirth, M., Hötzl, H., Cronin, A., Morris, B., Veselič, M.,
Bufler, R., Burn, S., Dillon, P.

Assessing and improving sustainability of urban water resources and systems

117-120

176 KB

Funehag, J., Axelsson, M.

Hydrogeological characterization and sealing of narrow fractures in hard rock  - A case study

121-124

296 KB

Gambolati, G., Putti, M., Teatini, P., Stori, G. G.

Subsidence due to peat oxidation and its impact on drainage infrastructures in a farmland catchment south of the Venice Lagoon

125-128

188 KB

Girsch, E.

Mixed-in-place - A technique for the construction of subterranean walls and foundations

129-132

121 KB

Gruber, W., Rieger, R.

High resolution seismic reflection – constraints and pitfalls in groundwater exploration

133-136

317 KB

Hansen, T. S., Roald, S., Nomeland, T., Grant, B.

Predictable and successful rock injection  - the first time around A new improved system for cost-effective control of water in-leakage during tunnel excavation may reduce the need for expensive sandwich lining systems

137-140

468 KB

Hernández-García, G., Huizar-Alvarez, R.

Groundwater abstraction in the Zumpango-Pachuca region, central Mexico, and its environmental effects

141-144

538 KB

Hofrichter, J., Winkler, G.

Statistical analysis for the hydrogeological evaluation
of the fracture networks in hard rocks

145-148

215 KB

Ishida, S., Kotoku, M., Abe, E., Fazal, M. A., Tsuchihara, T., Imaizumi, M.

Construction of subsurface dams and their impact on the environment

149-152

833 KB

Juren, A., Pregl, M., Veselič, M.

Project of an urban lysimeter at the Union Brewery, Ljubljana, Slovenia

153-156

261 KB

Kapelj, J., Kapelj, S.

The hydrogeological function of the karst poljes on some islands of the Adriatic Sea

157-160

80 KB

Kogovšek, J., Petrič, M.

Tracing tests as a tool for the estimation of possible impacts of human activities on karst waters – examples from Slovenia

161-164

288 KB

Kollarits, S., Kuschnig, G., Veselič, M., Pavicic, A., Aurighi, M., Soccorso, C. Decision-support systems for groundwater protection: Innovative tools for resource management 165-168

140 KB

Komatina, M., Komatina-Petrovic, S.

Some approaches to groundwater flow regulation in karst terrains

169-172

175 KB

Krajcar Bronić, I., Horvatinčić, N., Barešić, J., Obelić, B., Vreča, P., Lojen, S., Vidič, S.

Isotope composition of precipitation in Croatia and Slovenia – Basic data for groundwater studies

173-176

426 KB

Krothe, N. C.

Groundwater flow and contaminant transport through the epikarst in two karst drainage systems, USA

177-180

181 KB

Kukar, N., Pirc, Šajn, R.

Experimental geochemical mapping of Slovenia by spring water sampling

181-184

134 KB

Lee, B.

Transmissive fracture analysis from constant injection and geophysical logging in a fractured aquifer, S. Korea

185-188

315 KB

Limaye, S. D.

Groundwater and cement industry – the Indian experience

189-191

80 KB

Lobo-Guerrero Uscátegui, A.

Effects of aquifer overexploitation on the surface infrastructure in the Bogotá Sabana (Colombia)

193-196

178 KB

Madon, I.

Environmental, engineering and regulatory aspects of one formerly illegal municipal dumpsite

197-200

113 KB

Makarov, V.N.

Groundwater modification and its effect on the infrastructure of Yakutsk

201-204

188 KB

Malík, P., Sopková, M.

Interval hydrodynamic tests at single boreholes in different rock environments

205-208

203 KB

Mammel, R., Reichl, I., Schwarz, L., Fisch, H.

Does groundwater pose a risk to underground structures, or do underground structures pose a risk to potential groundwater resources?

209-212

344 KB

Marciniak, M.

Technical state of piezometers as an element of data qualityin groundwaters monitoring

213-216

279 KB

Marín, L. E., Pacheco, J., Escolero, O.

Groundwater as a socio-economic constraint: the Yucatan Peninsula, Mexico example

217-219

134 KB

Mavlyanov, N. G.

Flooding of Tashkent city as the natural factor and anthropogenic risk

221-224

76 KB

Mendes, R. M., Lorandi, R.

Study of SPT behavior of penetration resistance under influence of the groundwater level fluctuation, using geostatistical methodology

225-228

189 KB

Merrick, N. P., Jewell, C. M.

Modelling of the groundwater impact of a sunken urban motorway in Sydney, Australia

229-232

206 KB

Michalko, J., Auxt, A., Černák, R., Hyčko, M., Malík, P., Švasta, J.

Estimation of the origin and groundwater flow directions in the area influenced by the construction of the highway tunnel Višňové, northern Slovakia

233-235

182 KB

Mijatovic, B., Jemcov, I.

The contribution of geological-mining engineering to groundwater tapping in karst aquifer systems. Case studies

237-240

360 KB

Miklin, Ž., Jurak, V., Slišković, I., Dolić, M.

Geotechnical hazard evaluation of the Medvednica Nature Park

241-244

177 KB

Motyka, J., Różkowski, K.

Examples of the human activity impact on quality of vadose zone water in carbonates

245-248

169 KB

Mulas, J., Aragón, R., Martínez, M., Lambán, J., García-Aróstegui, J. L.,
Fernández-Grillo, A. I., Hornero, J., Rodriguez, J., Rodriguez, J. M

Geotechnical and hydrogeological analysis of land subsidence in Murcia (Spain)

249-252

197 KB

Mwami, J.

Reducing shallow–well contamination in Uganda

253-255

79 KB

Nakić, Z., Bačani, A., Perković, D.

Hydrodynamic zoning of complex aquifer systems: the Zagreb aquifer (Croatia)

257-260

256 KB

Nanni, T., Rusi, S.

Anthropic evolution and its effects over the depletion of the unconfined aquifer in the Vomano river plain (central Italy)

261-264

314 KB

Ngounou Ngatcha, B., Ekodeck, G. E.

Water: a constraint for the development of road infrastructures in Douala (Cameroon)

265-268

46 KB

Ngounou Ngatcha, B., Ekodeck, G. E., Ntana, P. E.

Urban development and natural hazards. Case of ground movement in SIC estate at Mendong  (Yaoundé - Cameroon)

269-272

155 KB

Nkhuwa, D. C. W.

Karstified marble terrain – an engineering geologic challenge of urban development in Lusaka, Zambia

273-276

237 KB

Nyazov, R.

Mudflows of Central Asia

277-280

390 KB

Ožanić, N., Rubinić, J.

The regime of inflow and runoff from Vrana Lake and the risk of permanent water pollution

281-284

403 KB

Pastorelli, S., Perello, P., Dematteis, A., Martinotti, G., Marini, L.

Exploration and exploitation of the low-enthalpy geothermal resources in the Alpine Chain

285-288

245 KB

Pavičić, A., Kapelj, S., Lukač, J.

The influence of the highway on the protected springs of Gacka River

289-292

257 KB

Pavlović, R., Nikić, Z., Trivić, B.

The role of ground and underground waters in evolution of the ring structure of Jastrebac Mt.

293-296

186 KB

Perez, L., Caballero, A., Jaen, J., Bayard, C., Zorita, M., Benavides, J., Piersol, J.  

Preliminary characterization of groundwater in Las Tablas and surroundings

297-299

95 KB

Perković, D., Nakič, Z., Parlov, J.

Easy-to-use customizable programming solution for integrated usage of different types of hydrogeological data and GIS layers

301-304

149 KB

Posavec, K., Bačani, A., Perković, D.

Organization of groundwater table data as Input for spatial-temporal analysis: the Zagreb Aquifer system, Croatia

305-308

213 KB

Posavec, K., Bačani, A., Parlov, J.

Application of observation head browser for spatial-temporal display of the groundwater tables in GIS environment: the Zagreb aquifer system, Croatia

309-312

185 KB

Prestor, J., Štrucl, S., Pungartnik, M.

Mežica lead and zinc mine closure impact on hydrogeological conditions in upper Meža valley

313-316

393 KB

Rapantova, N., Tylcer, J., Vojtek, D.

Interactive use of groundwater hydraulic modelling and GIS application for predicting of groundwater level rise impacts

317-320

155 KB

Ravbar, N.

Drinking water supply from karst water resources (The example of Koprsko primorje, SW Slovenia)

321-324

271 KB

Sakura, Y., Zenhom, S., Miyakoshi, A.

The effect of induced recharge from Shinano River to the subsurface environment such as subsurface temperature, environmental isotopes and chemical components of groundwater

325-328

341 KB

Schreilechner, M.

Geophysical detection of deep aquifers in the Styrian Basin

329-332

182 KB

Schwarz, L., Reichl, I., Kirschner, H., Robl, K.

Risks and hazards caused by groundwater during tunneling - geotechnical solutions used as demonstrated by recent examples from Tyrol, Austria

333-336

211 KB

Seiler, K. P.

Sustainable drinking water exploration and exploitation beneath cities

337-340

221 KB

Shapiro, A. M., Greene, E. A.

Hydrogeologic controls on water intrusion into subway tunnels constructed in fractured rock, Washington, DC and Maryland, USA

341-344

187 KB

Singhal, B. B. S.

Some socio-economic aspects of groundwater development in India

345-348

110 KB

Soddu, S., Delitala, G., Sciabica, M., Barrocu, G.

Modelling groundwater effects on slope stability

349-352

290 KB

Spalvins, A., Slangens, J., Janbickis, R., Lace, I., Hein, P., Burger, C. Modelling as a tool for optimization of cleaning plant structures built to remediate the TCE-contaminated Bernau place, Germany 353-356

407 KB

Spizzico, M., Lopez, N., Sciannamblo, D.

Anthropic impact on deep karst aquifer within Torre Guaceto area (Brindisi – Italy)

357-360

192 KB

Stoica, A. I., Babaua, G. R., Baiulescu, G.E.

Trace elements composition of some mineral waters from Transylvania

361-364

445 KB

Stojiljkovic, D.,  Rajic, M., Sekularac, G.

Correlation between level of the first aquifer and rainfall in South Banat

365-368

192 KB

Stojanov, R., Trček, B., Dolenec, T., Dimkovski, T., Pirc, S.

Environmental protection of the Dojran Lake catchment area

369-372

161 KB

Sekularac, G., Stojiljkovic, D.

Water outflow and erosion losses of the humus-silicate soil

373-375

244 KB

Šušteršič, F.

Deflector faults. Possible applications in engineering design

377-380

275 KB

Tanchuling, M. A., Amin Khan, M. R., Kusakabe, O.

Zinc sorption in clay using batch equilibrium and column leaching tests

381-384

363 KB

Trček, B., Veselič, M., Pezdič, J.

The vulnerability of karst springs – a case study of the Hubelj spring  (SW Slovenia)

385-388

476 KB

Tursunmetov, R.A., Rahmatillayev, H.I., Hodjayev, T.K.

Study of ground water flow structure as a factor of geological risk reduction in water lowering protection measures – a case study of the Angren coal basin

389

49 KB

Tuttle, K. J., Skredsvig, E. N.

Total head and porewater pressure reduction in adjacent clay basin constrain tunnel design

391-394

509 KB

Verma, M. N.

Socio-economic impact of the groundwater development
in the Northern Territory (Australia)

395-398

169 KB

Vižintin, G., Železnik, B., Moon, B., Tancar, M.

Application of GIS and database technologies for water resource management

399

41 KB

Vrkljan, I., Ženko, T.

The influence of underground water on rock mass behaviour during tunneling

401-404

345 KB

Vujanic, V., Jotic, M., Jotic, S., Tošic, D., Josipovic, J.

Ground waters in Quaternary and Neogene deposits as a risk factor in the construction of high - rise buildings in the area of “Belgrade cape”

405-408

284 KB

Vujanic, V., Jelisavac, B., Jotic, M., Josipovic, J.

Hydrogeological conditions of building the motorways in the area of Neogene basins in Central Serbia

409-412

171 KB

Wedewardt, M., Enge, G., Kühne, M.

Solutions for large construction sites in groundwater-saturated subsoils at the large infrastructure projects in Central Berlin

413-416

168 KB

Winkler, G., Reichl, P., Strobl, E.

Hydrogeological conceptual model - fracture network analyses to determine hydrogeological homogeneous units in hard rocks

417-420

231 KB

Wireman, M., Davies, G. J., Stover, B.

Characterizing groundwater flow paths in high-altitude
fractured rock settings impacted by mining activities

421

54 KB

Wolf, L., Eiswirth, M., Hötzl, H.

Assessing sewer-groundwater interaction at the city scale based on individual sewer defects and marker species distributions

423-426

150 KB

Yamano, K., Ii, H., Taniguchi, M., Hirata, T., Ishizuka, M.

A new method to estimate a ratio of nitrogen derived from chemical fertilizer to organic origin nitrogen in groundwater

427-430

823 KB

Zamfirescu, F., Mocuta, M., Constantinecu, T., Medves, E., Danchiv, A.

The main causes of a geomechanical accident of brine caverns
at field II of Ocnele Mari - Romania

431-434

342 KB

Zamfirescu, F., Popa, I., Danchiv, A.

Gravitational drainage systems in urban areas case study
- Galaţi town, Romania

435-438

238 KB

Izberite letnik: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, [Vrh]