Up O reviji Vsebina Kontaktne osebe Predloga Navodila Naročanje

Naročanje

 

Revijo lahko naročite preko elektronske pošte:

          nives.vukic@ntf.uni-lj.si
 

V besedilu navedite naslednje podatke:

Fizične osebe:
        Ime in priimek:___________________
        Naslov:_________________________
        Davčna št.:______________________
 
Pravne osebe:
        Naziv ustanove:__________________
        Sedež ustanove:_________________
        Davčna št.:_____________________
 

Revijo lahko naročite tudi pisno, preko naslova:

Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška fakulteta
Oddelek za geotehnologijo,rudarstvo in okolje
Nives Vukič
Aškerčeva 12
SI-1000 Ljubljana