web metrics

 

MATERIALS AND
GEOENVIRONMENT

MATERIALI IN GEOOKOLJE

 

Choose your language / Izberite jezik:

  English Slovenski

 

 

 

Please submit your article via RMZ-M&G  Editorial Manager System. You can find it on the address
http://edmgr.editool.com/rmzmag/default.htm

Log in as an author and submit your article.

You can follow the status of your submission in the system manager and your e-mail.

 

Spoštovani obiskovalci spletne strani revije MATERIALS AND GEOENVIRONMENT (MATERIALI IN GEOOKOLJE)!


Z letnikom 63 bo revija
MATERIALS AND GEOENVIRONMENT (MATERIALI IN GEOOKOLJE) začela izhajati pri novem založniku, De Gruyter Open.

S tem se je tudi spletna stran revije preselila na spletno stran založnika. Z letnikom 63 bo revija MATERIALS AND GEOENVIRONMENT (MATERIALI IN GEOOKOLJE) začela izhajati tudi v spletni obliki.  Izvode elektronske izdaje in vse ostale informacije o reviji lahko najdete na spletnem naslovu:

http://www.degruyter.com/view/j/rmzmag .

Na omenjeni spletni strani se revija nahaja v rubriki SUBJECTS  v naslednjih kategorijah: Engineering, Environmental Studies, Geosciences in Materials Science.

Obstoječa spletna stran služi zgolj kot arhiv izdaj revije do vključno letnika 62 in se ne bo posodabljala.

Glavni in odgovorni urednik:

Evgen Dervarič

 

 

 

 

Dear visitor of the webpage MATERIALS AND GEOENVIRONMENT (MATERIALI IN GEOOKOLJE)!

The MATERIALS AND GEOENVIRONMENT (MATERIALI IN GEOOKOLJE) journal has since the volume 63 a new publisher, namely De Gruyter Open.

Consequently, journal also has a new web page where all journals from the volume 63 on are going to be published online. You can find all online issues and other information about journal on the address:

http://www.degruyter.com/view/j/rmzmag .

On that page journal can be found in the menu SUBJECTS in categories: Engineering, Environmental Studies, Geosciences and Materials Science.

We are going to use the existing web page only as an archive for old issues up to volume 62.

Editor-in-Chief

Evgen Dervarič