MATERIALS AND
GEOENVIRONMENT

MATERIALI IN GEOOKOLJE

 

Choose your language / Izberite jezik:

  English Slovenski

New issue: 

RMZ M&G 62 / 4
DECEMBER
2015

 

ISSN: 1408-7073 (printed / tiskano)
ISSN: 1854-7400 (online / elektronska)

Publisher / Izdajatelj:
Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška fakulteta
Aškerčeva 12
SI-1000 Ljubljana, Slovenija